Wat is outplacement?
Dit is het begeleiden van een medewerker naar een nieuwe werkomgeving buiten de huidige organisatie. Werkgever en werknemer staan dan voor de lastige vraag: hoe kunnen wij het beste afscheid van elkaar nemen? In zo‘˜n situatie is het belangrijk dat zowel het perspectief van de werkgever als van de werknemer centraal staan. De kracht van Dynamisch Duo is dat we vanuit een neutrale positie oplossingen kunnen aandragen die voor beide partijen bevredigend zijn. We adviseren over de beste aanpak en coachen een medewerker net zo lang tot het doel bereikt is: plezierig werken in een nieuwe organisatie.

Wanneer kiest u voor outplacement?
Bij outplacement kan of wil een medewerker niet meer bij een werkgever werken. Bijvoorbeeld door:

reorganisatie
gezondheidsproblemen (re-integratie 2e spoor)
onoplosbaar arbeidsconflict
veranderde functie-eisen waar de medewerker niet aan kan voldoen
sociaal plan
boventalligheid (opheffen van functie)
Alleen het resultaat telt
Een outplacementtraject duurt gemiddeld 3 tot 12 maanden. Is er meer tijd nodig? Geen punt, we begeleiden tot en met de proeftijd in de nieuwe werkkring. Bij zelfstandige ondernemers zelfs tot 6 maanden na de start. En ook bij outplacement werkt Dynamisch Duo met vaste coaches die het hele traject tot en met de afronding begeleiden.

http://outplacementindenhaag.nl