De 3000 werknemers in de waterbouw behouden uitzicht op vroegpensioen: dat is als uitgangspunt vastgelegd in het principe-akkoord voor de nieuwe CAO. Và³à³r 1 oktober willen CAO-partijen de vervroegde uittreding definitief uitgewerkt hebben; daarvan kan een regeling voor levensloop deel uitmaken. De werknemers krijgen op 1 juli een eenmalige uitkering van 175 euro bruto; het afgelopen jaar kregen zij ondanks het Sociaal Akkoord van 2003 nog 2,5 procent loonsverhoging omdat hun CAO doorliep. Verder krijgen zieken in het eerste jaar 100 procent doorbetaald en in het tweede jaar 70 procent. Is er sprake van geslaagde reïntegratie, dan wordt in het tweede jaar alsnog 30 procent uitgekeerd als reïntegratiebonus. De sector onderzoekt de mogelijkheid van een collectieve ziektekostenverzekering. Gezocht wordt verder naar een gezamenlijke oplossing voor het financiële risico van werken in risicogebieden. Dat is actueel omdat vaak oude munitie wordt opgebaggerd. Afgesproken is ook dat vakbondsleden hun contributie voor de bond op een fiscaal gunstige manier kunnen afdragen.   

 

De Vereniging van waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO), FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV zijn een principe-akkoord overeengekomen voor een CAO van negen maanden, van 1 april 2005 tot 1 januari 2006. Partijen hebben een reeks uitgangspunten vastgelegd die uiterlijk 1 oktober tot een nieuwe pensioenregeling moet leiden. Wie nu in de waterbouw werkt, behoudt de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. Als optie wordt een regeling voor levensloop meegenomen. Uiteraard moeten alle afspraken voldoen aan de fiscale mogelijkheden van het 'Museumpleinakkoord' en aan de regels die de toezichthouder stelt. Als dat nodig blijkt, willen partijen een overgangsregeling treffen voor werknemers die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren.  
 
bron:FNV Bouw