Het watergebruik bij consumenten thuis is tussen 2001 en 2004 met ruim
8 liter afgenomen naar 123,8 liter per persoon per dag.  

Dit wordt veroorzaakt door de verdergaande invoering van waterzuinige
toiletten en wasmachines. Het gebruik van het bad neemt verder af en
het douchegebruik neemt toe. Gebruik van de douche zorgt voor het
grootste deelgebruik (35%), gevolgd door het toilet (29%) en de
wasmachine (15%).      

 
Opdrachtgever voor het onderzoek is VEWIN, branchevereniging van de
waterbedrijven in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd dor TNS-NIPO,
daarbij begeleid door materiedeskundigen uit de watersector en
adviesbureau Icastat. Gezamenlijk is de onderzoeksmethode van het
periodiek onderzoek verfijnd, waardoor een nog betrouwbaarder resultaat
is verkregen.  
 
Besparing door betere techniek  
De daling wordt vooral veroorzaakt doordat toiletten en
(vaat)wasmachines steeds minder water gebruiken. Zo neemt de invoering
van de spoelonderbreker in toiletten nog steeds toe en wordt het volume
van de stortbakken kleiner. Een toilet is nu bij 66% van de huishoudens
voorzien van een spoelonderbreker, een toename van 10 procent-punten
t.o.v. 2001. De grootste daling wordt echter veroorzaakt door het
zuiniger worden van wasmachines. Bedroeg het gebruik per wasbeurt in
2001 nog 80 liter, nu is dat nog maar 64 liter. De vaatwasser gebruikte
in 2001 gemiddeld 20 liter per keer en nu nog maar 18 liter. Omdat
steeds meer mensen over een vaatwasser beschikken (50% van de
huishoudens, tegen 42% in 2001) is het watergebruik door deze
toepassing toch iets toegenomen.  
 
Meer douche, minder bad  
Opvallend is de afname van het gebruik van het bad en het toenemend
gebruik van de douche. De Nederlander neemt gemiddeld nog maar à©à©n keer
in de twintig dagen een bad, maar wel drie op de vier dagen een douche.
In 1992 ging men nog zes op de twintig dagen in bad en maar twee op de
vier dagen onder de douche. De verdergaande invoering van de
waterbesparende douchekop (48% van de huishoudens beschikt hier nu
over, tegen 44% in 2001 en 13% in 1992) kan de toename van het
watergebruik door de hogere douchefrequentie maar gedeeltelijk
compenseren.  
 
 
Een nieuwe sanitaire trend is de comfortdouche, een luxe douche met
extra sproeiers. Hoewel deze douche twee keer zoveel water gebruikt, is
de impact op het totaal watergebruik beperkt. De comfortdouche wordt in
1% van de huishoudens aangetroffen en van degenen die een dergelijke
douche bezitten, zegt circa 80% de extra sproeiers niet of nauwelijks
te gebruiken. De comfortdouche is met name populair  onder
jongvolwassenen (18-24 jaar): hier ligt de penetratie op 6%.  
 
 
Overzicht watergebruik (liters per persoon per dag)  
                        
2001(1)   2004  
 
Bad                      
3,8       2,8  
Douche                  
42,4      43,7  
Wastafel                 
5,2       5,1  
Toiletspoeling           39,5      35,8  
Kleding wassen, hand      1,8       1,5  
Kleding wassen, machine  22,8      18,0  
Afwassen,
hand           
4,1       3,9  
Afwassen, vaatwasmachine  2,8       3,0  
Voedselbereiding          1,6       1,8  
Koffie en
thee           
1,0       1,0  
Water
drinken            
0,5       0,6  
Overig keukenkraan        6,7       6,4  
                       
132,2      123,8  
 
(1) Berekend conform methodiek 2004.

Bron: VEWIN