Deze zomer organiseerde de website Watersportalmanak.nl, in samenwerking met het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) afdeling Waterpolitie, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Nederlandse Brandwondenstichting een quiz. Het doel van de quiz was het bevorderen van de veiligheid op het water. Door vragen te stellen, die waren toegesneden op de kennis van: veiligheid, meteorologie, vaarregels, navigatie en milieu werden deelnemers met hun neus op de feiten gedrukt. De feiten logen er niet om: het resultaat was bedroevend slecht.

Schokkende resultaten
Gedurende 16 weken verschenen 4 aflevering met 12 vragen op de website www.watersportalmanak.nl Van de vele inzenders waren er per quizronde slechts enkelen die alle vragen goed wisten te beantwoorden. In de eerste quizronde wist geen enkele kandidaat alle vragen juist te beantwoorden. Een bedenkelijke situatie omdat de vragen over vaarregels en veiligheid gingen. Als er op het water iets schort aan deze kennis dan kan dit levensgevaarlijke situaties tot gevolg hebben. Ook de prijswinnaar, de heer Leeuwis, redde het niet op eigen kracht. “Onlangs hebben wij onze vaarbewijzen gehaald en leek het ons een goed idee om middels deze quiz onze kennis te testen. Hieruit bleek dat wij nog veel te leren hadden. Het internet hebben wij meermaals geraadpleegd om de juiste antwoorden te achterhalen.”, aldus de heer Leeuwis. Uit de vele foutieve antwoorden blijkt dat de kennis van de regels en de veiligheid omtrent watersport nog lang niet toereikend is. Vooral de vragen over veiligheid en milieu brachten de deelnemers in de problemen.

Hoofdprijs Watersportquiz valt in Strijen (ZH)

Vrijdag 21 september ontving de heer Ben Leeuwis, in zijn woonplaats Strijen, de hoofdprijs uit handen van de redactie van Watersportalmanak.nl. De heer Leeuwis stortte zich met een vriendenclubje vol overgave op het maken van de quiz. Het resultaat mocht er zijn: zijn vrouw werd gedeeld tweede samen met meerdere leden van de vriendenclub. De jonge watersporters gingen er fanatiek tegen aan met gevolg dat er hoge scores werden gehaald. Met een verschil van één punt bleef de heer Leeuwis, met 44 punten, zijn vrouw en de rest van de vriendenclub voor.
Prijzen
De hoofdprijs was een WinGPS 4 Navigatorpakket met een compleet kaartenpakket . De heer Leeuwis was zeer verheugd met de navigatiesoftware van Stentec Software uit Heeg. Dit bedrijf is gespecialiseerd in o.a. navigatie software voor laptop en PDA. Het beproefde navigatiepakket WinGPS 4 Navigator kent veel tevreden gebruikers.

Naast de hoofdprijs kregen de winnaars van iedere ronde, in samenwerking met EuroCartografie, de Vaaratlas 2007. Deze atlassen bevatten een schat aan informatie: het verplichte binnenvaartpolitiereglement met extra illustraties ter uitleg, bedieningstijden van bruggen en sluizen, verenigingen, jachthavens et cetera.

Het succes van de quiz heeft er bij de redactie van Watersportalmanak.nl toe geleid dat er wordt gedacht aan een tweede editie voor het volgende vaarseizoen.