Amsterdam - We zijn ook nooit weg geweest: is het credo van NDP-Nederland.

Met deze zin willen we expliciet benadrukken dat wij nog bestaan. Wij waren niet opgehouden te bestaan; de activiteiten waren weliswaar op een laag pitje gezet. De komende periode staan er landelijk een aantal bijeenkomsten gepland waarbij we allen (sympathisanten) die een bijdrage willen leveren zullen betrekken.

Om de NDP-NL aanhang en sympathisanten niet langer meer in onzekerheid te laten was er afgelopen 2 december 2008 op het Kwakoe Podium te, Amsterdam Zuid-Oost een meeting gehouden.

Wij van The Surinam Highlights waren ook present en vonden het een enerverende en interessante dag. De opkomst was boven verwachting volgens de voorzitter, de heer J.R Schet. De vragen uit het publiek waren kritisch als positief. De hoop en het verlangen naar verandering voor het land Suriname en zijn bevolking was duidelijk voelbaar. Met de heer Schet heb ik een uitgebreid interview gehad en ik vond hem een heel erg open en prettige man om mee te praten.

Aan de voorzitter van NDP-NL de heer J.R. Schet werden er wat vragen gesteld t.a.v. het te voeren beleid van de partij hier in Nederland en wat de partij in Suriname beter zal gaan doen met name voor de bevolking van Suriname en voor het land Suriname.

Meneer Schet wat zal de toegevoegde waarde van NDP-NL voor NDP Suriname kunnen betekenen en wat zal dat voor invloed op de Surinaamse politiek kunnen hebben?

De toegevoegde waarde is dat wij mee denken, meedoen en adviserend zijn. bij voorbeeld over het visumbeleid, AOW, remigratie, mens onterende toestanden bij de 100% controle op Schiphol enz.

Wij zullen niet zelf bepalen welke onderwerpen ter sprake komen. Daarom organiseren wij landelijke bijeenkomsten om in dialoog te treden met de Surinamers in Nederland om hun grieven en verlangens te destilleren. Wij staan open voor alle mensen die een wezenlijke bijdrage willen leveren en sluiten niemand uit. De invloeden die het zou kunnen hebben, is om de NDP zoveel mogelijk actuele en op een objectieve manier informatie te verstrekken over allerhande onderwerpen over Suriname die leven onder de Surinamers in Nederland.

Hierbij  zou ik alle Surinamers in Nederland willen oproepen om hun specifieke bijdrage te leveren vanuit hun eigen ervaring.

Hier voor kan men zich op de bijeenkomsten( meetings)  aanmelden als  we in dialoog treden met de mensen. Ook kan men ons bereiken via ons website http://www.ndp.sr E-mail: [email protected]

Wat zal de ondersteunende programmering van NDP-NL voor NDP-SU kunnen zijn?

Op de eerste plaats zullen wij een duidelijke bijdrage leveren bij de komende verkiezing in 2010.

Concreet bedoel ik in de vorm van:

mankracht tijdens de verkiezing; zoals middelen en informatie verstrekking, alsmede beïnvloeding van de kiezers in Suriname.

Daarnaast zullen de verschillende door ons georganiseerde groepen sympathisanten rondom diverse onderwerpen zowel tijdens en na de verkiezing een bijdrage leveren aan de politieke combinatie waarmee de NDP een samenwerking is aangegaan.

Wij zullen tijdens de tafelgesprekken op de bijeenkomsten diverse mensen bij elkaar brengen om met elkaar van gedachten te wisselen rondom de thema´s en onderwerpen. De expertmeetings.

Wat duidelijk is, is dat de duizenden Surinamers die hier in Nederland wonen en een Nederlands paspoort hebben niet mee kunnen stemmen tijdens de verkiezingen in 2010 om hun voorkeur kenbaar te maken. Wat hebben de partijgenoten NDP-NL nu aan het voordeel om lid te zijn van de partij

Zoals eerder aangegeven en besproken op de bijeenkomst, kan een ieder een bijdrage leveren.

Men kan bijvoorbeeld tijdens de verkiezingscampagne aanwezig zijn in Suriname om te helpen met allerhande propagandistische activiteiten.

Vanuit Nederland kan men materialen en middelen verzamelen voor een bijdrage aan de verkiezingsactiviteiten. Boven dien kan men georganiseerd de families, vrienden en kennissen in Suriname bv,via telefonistcontact, E-mailcontact e.d. het kiesgedrag beïnvloeden.

Meneer Schet wat mij zo opgevallen is, is dat NDP in Suriname en in NL heel Multi etnisch is. Hoe heeft de NDP dit voor elkaar gekregen?

Vanaf de oprichting heeft de NDP bewezen open te staan voor alle mensen ongeacht komaf en achtergrond; dus voor alle Surinamers. De NDP is tegen raciale politiek. De NDP onderscheid zich van andere partijen op basis van fundamentele principes; en dit is een essentieel onderdeel ervan.

Als laatste vraag. Denkt u dat de NDP in het blok werkelijk de verkiezingen in 2010 zal winnen?

Wij organiseren ons niet zonder enig doel. Wij zijn bewust bezig een positieve bijdrage te leveren om de verkiezing te winnen!

De huidige regering weerspiegelt niet de democratische vertegenwoordiging van keuze van de kiezers.

Tot slot wil ik namens de NDP Suriname en Nederland een ieder die in de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd bedanken en een bijzondere woord van dank gaat uit naar de à¢â‚¬à…“stong futu´s van NDP Nederland de heren Frans van Dol en Otmar Dors.

Bron: The Surinam Highlights - De maandelijkse Gratis Surinaamse Krant

[email protected]

The Surinam Highlights December editie - nr 12