Weblogger Luc Van Braekel merkt op dat de bronnenbescherming niet van
toepassing is voor Belgische bloggers. De nieuwe wet op de
bronnenbescherming geldt namelijk enkel voor beroepsjournalisten. Van
Braekel vindt dat de wetgever daardoor voorbij gaat aan de realiteit
van nieuwe media.

In het oorspronkelijke voorstel dat Bourgeois in juni 2003 indiende
werd onder "journalist" verstaan eenieder die informatie verwerkt in de
vorm van geregelde communicatie aan het publiek. Maar de
bronnenbescherming werd uiteindelijk beperkt tot beroepsjournalisten.

"Een overheidsoptreden dat ertoe leidt dat individuen zich moeten
verenigen in een soort 'middenveld' om nog iets te kunnen doen, is
slecht", aldus Van Braekel.

Hij vindt dat de gevestigde drukkingsgroepen - zoals de Algemene
Vereniging van Beroepsjournalisten van België - goed verzorgd werden
door de politiek, maar dat de wetgever voorbij ging aan de realiteit
van nieuwe media - zoals weblogs.

Van Braekel verwijst daarvoor naar de V.S., waar een rechtbank verleden
week besliste dat een aantal webloggers hun bronnen moesten onthullen
nadat ze vertrouwelijke informatie (namen en prijzen van nieuwe
producten) over Apple on line publiceerden.

De reacties op de post van Van Braekel zijn verdeeld:

Librarian kan zich vinden in de beperking van het bronnengeheim omdat
het volgens hem niet kan dat elke blogger of iedereen die on line
informatie publiceert recht moet hebben op bescherming van bronnen:
"Dit zou namelijk betekenen dat de facto iedereen zich 'journalist' zou
kunnen noemen en dat derhalve het recht op bescherming of geheimhouding
van informatiebronnen tegenover het gerecht voor iedereen geldt."

Visual Hugo schrijft: "Skynetblogs stevent op 50,000 weblogs af.
Iedereen zijn weblog binnenkort, over mijn poes is krols en mijn lief
heeft me laten zitten. Allemaal bronnengeheim dan maar?"

Frans Caleeuw: "Het bronnengeheim beoogde in de eerste plaats een
bescherming voor de nieuwsgaarder en -verspreider m.b.t. informatie
o.a. op politiek, cultureel en geestelijk gebied.

In bepaalde randgevallen, waarbij sprake kon zijn van het kennen van de
oorsprong of aanleiding tot misdrijven werd de mantel der juridische
liefde gespreid. De vrije meninguiting werd als vrijheid belangrijker
geacht dan een vervolging van een klokkenluider.

Men had ook reden ervan uit te gaan, dat aan ernstige misdaden door het
politionele apparaat en de justitie paal en perk kon gesteld worden. Nu
er strenge zogenaamde 'anti-racismewetten', 'geschiedeniswetten' en
'anti-discriminatiewetten' ingevoerd zijn wordt de toepassing van het
bronnengeheim net als de vrijheid van meningsuiting, waarvan het
eigenlijk een verlenging vormt, steeds meer bedreigd zoniet opgeheven."

Ene Spartacus stelt voor om een VZW op te richten voor bloggers om zo
onder de bescherming van het bronnengeheim te kunnen vallen
(vergelijkbaar met wat Indymedia gedaan heeft).

Bron: Algemene Vereniging Van Beroepsjournalisten in België