Website industrialheatpumps.nl online

 Op de eerste beursdag van Industrial Processing is in de Jaarbeurs in Utrecht de website www.industrialheatpumps.nl online gegaan. Dit is een objectieve, informatieve website die gericht is op industriële ondernemingen die meer willen weten over de techniek en toepassingsmogelijkheden van warmtepompen. De website maakt geïnteresseerden wegwijs en laat de bezoeker door middel van concrete voorbeelden kennismaken met de mogelijkheden van warmtepompen.

Waarom deze website?

Initiatiefnemer van de website is De Kleijn Energy Consulting. Technisch Directeur Mark de Leeuw vertelt: à¢â‚¬Å“Wij komen als advies- en ingenieursbureau bij veel industriële bedrijven over de vloer. De meesten zijn in toenemende mate bezig met verduurzaming. Omdat het laaghangende fruit vaak al geplukt is, neemt de interesse in nieuwe technieken toe. Hoewel de wamtepomptechniek al lang bestaat merken wij dat de kennis op dit vlak bij de bedrijven vaak beperkt is. Hierop zijn wij ingesprongen door de website industriealheatpumps.nl te ontwikkelenà¢â‚¬.

Informatie op overzichtelijke wijze gebundeld

De website neemt de bezoeker via drie hoofdmenu‘˜s mee in de wereld van industriële warmtepompen. Allereerst wordt de techniek belicht, daarnaast wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden en als derde worden de mogelijkheden met praktijkvoorbeelden concreet gemaakt. De basistekst is eenvoudig gehouden, via lees meer buttons gaat men dieper op de materie in. Ook is het mogelijk om aan de hand van enkele basisgegevens een haalbaarheidscheck uit te laten voeren.

Toekomst voor warmtepompen

Op internet is veel informatie te vinden over warmtepompen. Mark de Leeuw hoopt dat de industrie het waardeert dat er nu specifiek voor de industrie een platform is waar de informatie gebundeld is. Hij hoopt dat dit bedrijven op weg kan helpen om concreet met warmtepompen aan de slag te gaan. à¢â‚¬Å“Want dat er een grote toekomst is weggelegd voor warmtepompen in de industrie staat wat ons betreft buiten kijfà¢â‚¬.

Reacties en input voor de website zijn welkom via [email protected]