'Iedereen is zich bewust van het belang van een gezamenlijke inzet voor
Europa en de Europese grondwet en van de rol die alle bewindslieden
daarin moeten spelen', schrijft Atzo Nicolaï, de staatssecretaris voor
Europese Zaken vandaag in zijn weblog over de voorbereidingen van het
kabinet voor het referendum over de Europese grondwet op 1 juni.
 
 
Het weblog verschijnt regelmatig op www.grondweteu.nl,
de website die de regering heeft geopend om de kiezers te informeren
over en te betrekken bij het debat over de Europese grondwet. 
 
 
De website bevat uitgebreide informatie over de Europese Grondwet. De
tekst van de grondwet is overzichtelijk weergegeven en kan gedownload
of geprint worden. Verder wordt de inhoud van de grondwet kort
omschreven. Voor  wie dat te lang is geeft 'de grondwet in 800
woorden' een nog beknopter overzicht.   
 
Dit past in de inspanningen van de regering om zoveel mogelijk tegemoet
te komen aan de roep van de Nederlandse bevolking en vanuit de Tweede
Kamer om meer informatie te krijgen over de Europese grondwet. Om
diezelfde reden zorgt de regering binnenkort voor een brede
verspreiding van een 'grondwetkrant' die kan worden opgehaald bij
overheidsgebouwen of op aanvraag thuis wordt gestuurd.   
 
De regering zal de website ook gebruiken om haar argumenten và³à³r de
grondwet uiteen te zetten. De regering heeft op 29 oktober 2004 haar
handtekening onder de Europese grondwet. Op de site wordt dus ook
uitgelegd waarom volgens de regering de grondwet per saldo goed  
is voor Nederland.  
   
De nieuwspagina van de site zal korte interviews over de grondwet en
opinies van bekende personen bevatten. Er verschijnt ook een
activiteitenkalender over de grondwet die bezoekers van de website in
staat stelt om het debat goed te volgen. Belangstellenden kunnen zich
abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief met de nieuwste stukken van de
website.   

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken