Apeldoorn, 29 januari 2010.

Functie van het huis
Het P&W Huis is een apart onderkomen op de site van het Programma P&W. Een soort paviljoen dat is gewijd aan een aantal innovatieve werkmethodieken dat onder de vlag van P&W in de achterliggende jaren is ontwikkeld. Dat is gebeurd door Bureau Beke in Arnhem, in nauwe samenwerking met tal van korpsen en ook gemeenten; een aantal van hen heeft in verschillende ontwikkelingstadia actief geparticipeerd in pilots. Het betreft;

- Jeugdgroepen in beeld (Shortlistmethodiek)
- Gebiedscan Criminaliteit en Overlast
- Hooligans in beeld

Inmiddels zijn deze methodieken tot een begrip geworden. Ze hebben landelijk ingang gevonden en worden op grote schaal, veelal standaard, gebruikt door alle korpsen en in tal van gemeenten. Daarbij wordt intensief samengewerkt door de politie met uiteenlopende lokale netwerk- en ketenpartners, zoals lokaal bestuur en gemeentelijke diensten, Openbaar Ministerie, instellingen voor jeugd en verslavingszorg, woningcorporaties en betaald voetbalorganisaties.

Het enthousiaste gebruik op landelijke schaal van deze methodieken heeft een dynamisch proces op gang gebracht waarbij implementatie en de perikelen en vragen die dat meebrengt - hand in hand gaat met doorontwikkeling. Er wordt met andere woorden in de politie- en veiligheidspraktijk al doende voortdurend geleerd, bijgeleerd en afgeleerd.

Sprake is van een continu leerproces dat zich uitkristalliseert rondom drie soorten/clusters van vragen;

1. de implementatie: als je met deze methodiek aan de slag wil of al bent, loop je tegen tal van implementatievragen aan. Waar en bij wie kan ik daarmee terecht, welke (leer)ervaringen zijn daar elders mee opgedaan?

2. de opvolging: alle drie de methodieken zijn er primair op gericht de kennis- en informatie positie van de politie, en partners, op een hoger plan te brengen, als opmaat voor een effectieve, gezamenlijke aanpak van veiligheidsvraagstukken die aan de orde zijn. Hoe kom je tot zo‘˜n aanpak, wie of wat heb je daarvoor nodig?

3. de doorontwikkeling: door methodieken op grote schaal, en in verschillende omgevingen, te gebruiken loop je ook tegen beperkingen aan elke methodiek kent ze uiteraard maar doe je ook nieuwe ontdekkingen, kom je op nieuwe ideeën voor aanvulling of verbetering.

Het P&W huis is bedoeld om bovenbeschreven leerproces inzichtelijk te maken en te ondersteunen op een interactieve manier. Namelijk door het creëren van een community of practise waarin ontwerpers en gebruikers voortdurend met elkaar in dialoog zijn.

Community of practise
Wie maken deel uit van deze community? Dat zijn eerst en vooral al diegenen die binnen de politiekorpsen actief in de weer zijn met een van deze methodieken. Als uitvoerende, taakcoà¶rdinator, operationele chef, misdaadanalist of intelligence officer. Daarnaast zijn het vele, vaak gemeentelijke, functionarissen die binnen hun organisatie en werkterrein actief betrokken zijn bij de toepassing van een van die methodieken. Zij maken deel uit van de netwerken waarin intensief wordt samengewerkt met de politie en andere partners.

Indeling en toegang
Het P&W huis kent een openbaar en een besloten gedeelte. Dit openbaar gedeelte is voor iedere bezoeker toegankelijk, voor het besloten deel is een ´toegangspasje‘˜ vereist.

Het openbaar gedeelte bestaat uit drie vertrekken, voor elke van de methodieken à©à©n. Daarin vindt u alle basis informatie die u zoekt over wat die methodieken inhouden, waarvoor ze bedoeld zijn.

Het besloten gedeelte, dat toegankelijk is voor de leden van de community of practise, kent eveneens drie vertrekken met wat belangrijke randvoorwaarden zijn voor succesvolle implementatie. U vindt er ook een rubriek met veelgestelde vragen (Q&A). Die kunnen gaan over de methodiek zelf en de benodigde randvoorwaarden maar ook over het gebruik en de implementatie en de samenwerking met andere partijen. De vragen komen veelal uit de praktijk, de antwoorden van de ontwerpers of andere (ervarings)deskundigen met daaraan verbonden een discussieplatform. Daar kunnen interactief ervaringen, problemen, suggesties en nieuwe ideeën worden uitgewisseld.

Website: www.penwhuis.nl

Politie & Wetenschap
Postbus 834
7301 BB Apeldoorn

Lokatie De Kleiberg 15
7312 SN Apeldoorn

T : 055 - 539 72 16
M : 06 - 22 77 86 44
F : 055 - 539 72 10
E : [email protected]
I : www.politieenwetenschap.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular