Op 19 januari heeft minister Hoogervorst van VWS de website
www.kiesBeter.nlgeopend. Deze website is een onafhankelijke bronvoor
informatie over zorg en gezondheid voor gebruikers van zorg. Er zijn
inmiddels twee onderdelen

beschikbaar: www.kiesBeter.nl/medicijnkostenen www.kiesBeter.nl/zorgverzekeringen . Deze deelsites bevatten gegevens over welke medicijnen
vergoed worden en informatie waarmee je ziekenfondsen onderling kunt
vergelijken. Ze zijn gemaakt door het RIVM, met medewerking van het
College voor Zorgverzekeringen en de Consumentenbond.

Betrouwbaarheid bron
Het ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven om http://www.kiesbeter.nl/
verder te ontwikkelen in nauwe samenspraak met (vertegenwoordigers van)
toekomstige gebruikers en met vele aanbieders van informatie in de
gezondheidszorg. Voor het publiek is de betrouwbaarheid en
onafhankelijkheid van de informatie van groot belang. Daarom toetst het
onafhankelijke RIVM informatie voordat die gepresenteerd wordt op http://www.kiesbeter.nl/.

Geleidelijke ontwikkeling
Komende maanden zal de website regelmatig worden voorzien van een
update en vindt verdere uitbreiding van de onderwerpen plaats. Binnen
enkele weken zal ook de deelsite kiesbeter/ziekenhuizen beschikbaar
komen. Op dit deel van de site is onder andere informatie te vinden
over wachtlijsten en over welke faciliteiten in welk ziekenhuis
beschikbaar zijn.
In de loop van 2005 komt informatie beschikbaar over verpleging,
verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg
en huisartsen. Ook zal er vanaf 2006 informatie te vinden zijn over
klachten, ziekten, preventie en patiëntenorganisaties.

Inspelen op vragen van zorggebruikers

Het RIVM gaat in de toekomst systematisch informatie verzamelen over vraag- en zoekgedrag van bezoekers van de onderdelen van http://www.kiesbeter.nl/. Zo kan de site steeds beter worden afgestemd op de vragen van het publiek.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular