Tijdens de internationale donorconferentie voor Sudan in Oslo heeft de internationale gemeenschap het wederopbouwplan voor Sudan aanvaard; een groot aantal landen heeft ook financiële steun toegezegd. Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking heeft namens Nederland voor de komende drie jaar in totaal 175 miljoen euro beloofd voor de wederopbouw van Sudan. Geld dat vooral nodig is om wegen aan te leggen, water- en energievoorzieningen te realiseren, onderwijs en gezondheidszorg weer van de grond te tillen, de agrarische sector te ontwikkelen, goed bestuur te stimuleren en kennis en ervaring over te dragen aan de Sudanezen. De totale kosten voor wederopbouw in Sudan voor de periode 2005-2007 worden geschat op 7,9 miljard Amerikaanse Dollars(USD). Sudan zal uit eigen inkomsten zo'n 5,3 miljard USD kunnen bekostigen, de resterende 2,6 miljard USD zal door externe donoren moeten worden opgebracht. 

Minister Van Ardenne hoopt dat de donorconferentie de fragiele stabiliteit tussen Noord- en Zuid-Sudan zal versterken. 'De uitvoering van het vredesakkoord verloopt uiterst traag, de situatie in Oost-Sudan is gespannen, de terugkeer van vluchtelingen naar Zuid-Sudan leidt tot spanningen onder de bevolking, in Darfur is de situatie meer dan schrijnend, en partijen weigeren tot nog toe terug te keren naar de onderhandelingstafel', somt Van Ardenne op. Juist nu is het daarom van het grootste belang dat de internationale gemeenschap duidelijk maakt dat de bevolking van Sudan kan rekenen op financiële steun voor de wederopbouw van het door oorlog geruïneerde land. De regering uit het Noorden en de SPLM uit het Zuiden hebben in Oslo hun gezamenlijke plan voor wederopbouw gepresenteerde. Een plan waarvoor de basis is gelegd tijdens de conferentie in Noordwijk in 2003, waar de regering van het Noorden en de SPLM uit het Zuiden voor het eerst met elkaar om de tafel zaten om te spreken over de toekomst van heel Sudan. 
De Nederlandse steun voor wederopbouw van Sudan is nadrukkelijk gekoppeld aan de voorwaarde dat de afspraken en doelstellingen zoals vastgelegd in het Noord-Zuid vredesakkoord ook worden nagekomen. 'Tegelijkertijd moeten we druk op regering en rebellen in Sudan blijven uitoefenen om het geweld in Darfur te stoppen en terug te keren naar de onderhandelingstafel. Nederland stelt daarom aan een mogelijke schuldverlichting voor Sudan de voorwaarde dat er sprake is van stabiliteit in Darfur', zegt Van Ardenne. Sudan heeft ongeveer 240 miljoen euro aan schuld uitstaan bij Nederland. 
 
Voor de wederopbouw van Sudan houdt Nederland vast aan het uitgangspunt dat de financiële steun in postconflict landen loopt via een gezamenlijk fonds van donoren (multi donor trust fund). Voor zowel Noord- als Zuid-Sudan is zo'n fonds in het leven geroepen; de Wereldbank zal deze beheren. Van de Nederlandse wederopbouwsteun zal 150 miljoen euro voor de periode 2005-2007 via deze Trust Fondsen worden ingezet: 75 miljoen euro voor het Noorden en 75 miljoen euro voor het Zuiden. Nederland heeft aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur dat toeziet op besteding en beheer van het fonds voor het Noorden. De resterende 25 miljoen euro is voor ontwapening, ontmijning en hervorming van de veiligheidssector. 
Om de effectiviteit van de wederopbouwhulp te verhogen wil Nederland samen met Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden à©à©n donorkantoor opzetten in Zuid-Sudan. Niet alleen om à©à©n gebouw te delen, maar vooral om beleidsmatig, administratief en qua personeel samen te werken. Zodat van iedere euro voor wederopbouw het maximale ten goede komt aan de Sudanese bevolking. 
 
De Nederlandse bijdrage van 175 miljoen euro voor de wederopbouw van Sudan in de periode 2005-2007 is inclusief de 100 miljoen euro die minister Van Ardenne reeds eerder in het vooruitzicht heeft gesteld voor de wederopbouw van Sudan/Darfur en is exclusief de Nederlandse bijdrage aan humanitaire hulp ter hoogte van 30 miljoen euro in 2005. 

bron:ministerie Buitenlandse Zaken

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular