In 2006 heeft Bureau Krediet Registratie
(BKR) bijna 29 miljoen keer informatie verstrekt aan de aangesloten
financiële dienstverleners en aanbieders van mobiele
telefonie. Dit is 7% meer dan in 2005. Deze toename komt doordat
aangesloten organisaties steeds vaker en beter inzicht willen
hebben in de financiële situatie van hun klanten. De
opgevraagde informatie had betrekking op de krediet- en
abonnementsgegevens van ongeveer 10,5 miljoen consumenten. Dit
blijkt uit het BKR Jaarverslag 2006 dat vandaag is verschenen.

Ook de informatieverstrekking aan
consumenten is in 2006 opnieuw aanzienlijk gestegen. Meer dan
117.000 consumenten vroegen hun eigen gegevens bij BKR op. Dit is
ruim 5% meer dan in 2005. Deze stijging komt vooral door de
toenemende bekendheid van BKR in het algemeen en van de procedure
voor het inzien van de eigen gegevens in het bijzonder.

Fraudebestrijding

Ook in het kader van fraudebestrijding is
het aantal informatieverstrekkingen afgelopen jaar enorm gestegen.
In 2006 informeerde Verificatie Informatie Systemen B.V., de 100%
dochter van BKR, ruim 11 miljoen keer over de nummers van ongeldig
verklaarde identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en
buitenland. Hieronder vallen onder meer paspoorten, visa en
rijbewijzen. Dit is 22% meer dan in 2005. Met deze informatie kan
snel worden gecontroleerd of een document ongeldig is en wordt op
eenvoudige wijze schade bij het bedrijfsleven en de overheid door
frauduleus handelen met ongeldige identiteitsdocumenten voorkomen.
In meer dan 105.700 gevallen bleek een gecontroleerd document
ongeldig te zijn, ruim 20% vaker dan in 2005.

De toename in het aantal raadplegingen en
hits is te verklaren uit de stijgende belangstelling voor en
noodzaak tot fraudebestrijding. Hierdoor wordt VIS steeds
intensiever gebruikt.

bron:Stichting BKR