In het eerste kwartaal van 2006 telde Nederland gemiddeld 460 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 438 duizend. Dit zijn er 13 duizend minder dan in de periode december 2005-februari 2006. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In de afgelopen drie maanden was 6,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 7,0 procent.

Forse daling werkloosheid in het afgelopen halfjaar
In de eerste drie kwartalen van 2005 bleef de seizoengecorrigeerde werkloosheid vrijwel stabiel op 490 duizend werklozen. Daarna begon de seizoengecorrigeerde werkloosheid af te nemen. In het afgelopen halfjaar is de werkloosheid met bijna 50 duizend gedaald. In het eerste kwartaal van 2006 daalde de werkloosheid in een tempo van 7 duizend per maand.
Werkloosheid daalt het sterkst onder 25-44-jarigen
In het eerste kwartaal van 2006 was de werkloosheid 56 duizend lager dan in het eerste kwartaal van 2005. De afname was het grootst onder 25-44-jarigen. Het aantal werklozen daalde in deze leeftijdscategorie met 42 duizend. Onder 25-44-jarigen was in het eerste kwartaal 5,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,6 procent.
Ook onder jongeren neemt de werkloosheid af. In het eerste kwartaal waren er 99 duizend jongeren werkloos. Dit zijn er 15 duizend minder dan een jaar eerder. De jeugdwerkloosheid daalde daarmee met 1,7 procentpunt tot 12,2 procent.
Bij 45-plussers steeg de werkloosheid echter met 2 duizend tot 144 duizend werklozen. Omdat het aantal werkenden in deze leeftijdsgroep eveneens toenam, is het percentage werklozen onder de 45-plussers iets afgenomen tot 5,4 procent.
bron:CBS