In 2005 zijn door Nederlandse
vrachtvoertuigen 679 miljoen ton goederen over de weg
getransporteerd. Dat is ongeveer evenveel als in 2004. De meeste
vracht is vervoerd door trekker-opleggercombinaties en
vrachtauto’s.

Ruim een kwart meer goederen vervoerd

In 2005 hebben Nederlandse vervoerders in
totaal 679 miljoen ton goederen getransporteerd in binnen- en
buitenland. Dit is een toename van 28 procent sinds 1995. Het
binnenlands vervoer is in deze periode iets harder gegroeid dan het
internationaal vervoer.

Bestelauto’s maken meeste
kilometers

Nederlandse vrachtvoertuigen hebben in
2005 bijna 23 miljard kilometer afgelegd. Hiervan werd ruim de
helft gereden door bestelauto’s en ruim een kwart door
trekker-opleggercombinaties. De bestelauto’s vervoerden
echter relatief weinig vracht. Bijna 90 procent van de vracht die
in 2005 de weg opging, werd vervoerd door trekkers en
vrachtauto’s. Gerekend in ladingtonkilometers namen trekkers
driekwart van de totale vervoersprestatie voor hun rekening,
vrachtauto’s een vijfde.

Meeste goederen blijven in eigen land

Van de goederen die in 2005 zijn
getransporteerd, bleef 80 procent in eigen land. De overige
goederen zijn internationaal vervoerd. Goederen met een
buitenlandse herkomst of bestemming maken jaarlijks ongeveer een
vijfde uit van de totale hoeveelheid. De internationale
vervoersprestatie bedroeg in 2005 52,4 miljard ladingtonkilometers.
Dat is ruim 60 procent van het totaal. Vooral in het internationale
vrachtverkeer speelden trekkers met een aandeel van 83 procent een
belangrijke rol.

bron:CBS