Op 1 juli is het zover: bedrijven in de sector wegvervoer hoeven dan geen contract meer af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst. De sociale partners in het beroepsgoederenvervoer maken - als eerste branche - gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe Arbowet dan biedt. Wie kiest voor à©à©n van de arrangementen van het RCW heeft daarmee ook de wettelijk verplichte werknemersinstemming omdat sociale partners dit per CAO hebben geregeld.

Het Reïntegratie Centrum Wegvervoer organiseert vanaf 1 juli de totale ondersteuning voor wegvervoerbedrijven bij hun preventie- en verzuimaanpak. Elk bedrijf in de sector, ongeacht de grootte, bepaalt zelf de mate van ondersteuning die men af wil nemen. Het RCW zet hiermee een branchespecifieke dienstverlening neer zonder winstoogmerk die maatwerk biedt. Voor en door de sector. 
 
De vernieuwende aanpak van RCW - Rem-op-Verzuim(r) - is flexibel en ontwikkeld op basis van de wensen van wegvervoerbedrijven zonder rompslomp en zonder franje. Met recht de 'one-stop-shop' op het gebied van gezond werken in het wegvervoer. 
 
Er zijn drie arrangementen: Rem-op-verzuim Basis, Basis Plus en Optimaal. Bedrijven bepalen zelf welk arrangement het beste past bij hun situatie. De vraag is dan vooral: hoeveel wil men zelf doen of juist aan het RCW overlaten? En hoeveel kosten en risico's wil men nemen of juist afgedekt hebben? De arrangementen zijn gebaseerd op de meest voorkomende vragen in de branche. Als een bedrijf liever een arrangement-op-maat wil dan kan dat natuurlijk ook. 
 
Wegvervoer en logistiek bedrijven kunnen bij het Reïntegratie Centrum Wegvervoer ook terecht voor deskundige ondersteuning bij andere verplichtingen zoals de aanstellings- en rijbewijskeuring, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E).  

bron:RCW