Wegwerpaanstekers moeten vanaf 11 maart
2007 beschikken over een kinderveiligheidsvoorziening.
Fantasieaanstekers (aanstekers die vanwege hun bijzondere
vormgeving speelwaarde hebben voor kinderen) mogen vanaf dat moment
helemaal niet meer op de markt worden gebracht.

In Nederland en in de Europese Unie worden
eisen gesteld aan aanstekers. Deze eisen zijn erop gericht jonge
kinderen en hun omgeving te beschermen. Aanstekers kunnen
gevaarlijk zijn omdat zij een vlam of warmte produceren en een
brandbare vloeistof bevatten. Zij vormen een ernstig risico wanneer
zij door kinderen verkeerd worden gebruikt. In het ergste geval kan
verkeerd gebruik tot brand, letsel en zelfs de dood leiden.

bron:VWA