Het besluit van de minister van justitie
om een onderzoeksrapport over het (strafrechtelijk) onderzoek naar
de vuurwerkramp niet openbaar te maken, was niet rechtmatig. Dit
heeft de rechtbank Almelo vandaag bepaald.

De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan
naar het functioneren van het zogenoemde Tolteam, dat het
strafrechtelijk onderzoek heeft verricht naar de vuurwerkramp op 13
mei 2000 in Enschede. Zowel het Dagblad Tubantia als twee
rechercheurs die bij het strafrechtelijk onderzoek betrokken waren,
hebben de minister van justitie verzocht het onderzoeksrapport
openbaar te maken. Dit verzoek is afgewezen op grond van artikel 10
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het ingestelde bezwaar
werd afgewezen. Hiertegen hebben de betrokkenen beroep ingesteld.
De meervoudige kamer van de rechtbank Almelo, sector bestuursrecht,
heeft deze beroepen vandaag gegrond verklaard en bepaald dat het
besluit onrechtmatig was. De minister had zijn weigering
onvoldoende gemotiveerd en zal nieuwe besluiten moeten nemen. De
rechtbank heeft géén uitspraak gedaan over de inhoud
van deze nieuwe besluiten. Dat betekent dat nog niet vaststaat of
het rapport uiteindelijk openbaar moet worden gemaakt.

Bron: Rechtbank Almelo