In de week van 18 t/m 22 juni zal Gemeenschapinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand (GBJ) De Zande gebruik maken van de studio van Weijers Domino Productions, bekend van de wereldrecordpogingen domino. Gedurende deze periode zullen een aantal meisjes, met een moeilijke achtergrond, diverse dominoprojecten gaan uitvoeren, waarin ze te maken krijgen met volharding, individuele prestaties en samenwerken. 

UWeijers Domino Productions geniet bekendheid door  de wereldrecordpogingen domino. Daarnaast biedt het bedrijf op maat gemaakte domino shows, domino commercials en domino teambuildings aan. Met een uniek domino event steunt het nu GBJ De Zande uit België. Voor de Zande is de steun “een meerwaarde wat betreft het aantrekkelijke en uitdagende leerklimaat voor jongeren”. Met zes meisjes en drie begeleiders zal De Zande gedurende de week aan diverse (domino)projecten gaan werken. Het hoofdthema waar aan gewerkt zal worden is: ‘De Zande, een nieuw begin’. Het gaat hierbij om volharding, individuele prestaties en gedeelde prestaties. Domino wordt hierbij gebruikt om persoonlijke thema’s van de deelnemers te visualiseren.

De Zande is een instelling in België met een gesloten karakter. In De Zande wordt een jongere geplaatst omwille van problematische opvoedingssituaties, in andere gevallen gaat het om een als misdaad omschreven feit. De opvoedingsmissie vergroot competenties (op sociaal, gedragsmatig, cognitief en emotioneel vlak) bij jongeren, zodat ze maatschappelijk op een minder kwetsbare en meer aanvaardbare wijze kunnen functioneren. Het concept ‘ervaringsleren’ is één van de methodieken die wordt  gebruikt om dit te realiseren. Kenmerkend hierbij is de opzet van activiteiten en de daaraan gekoppelde reflectiemomenten. De focus kan liggen op het werken rond zelfvertrouwen, het verkennen van grenzen, het leren opnemen van verantwoordelijkheden, leren samenwerken, constructief leren omgaan met conflicten, frustraties, falen en succes.

Weijers Domino Productions is een uniek communicatie- en productiebedrijf op het gebied van televisie en de evenementenmarkt. Het is bekend van de wereldrecord pogingen domino, daarnaast  creëert en produceert het bedrijf ook domino shows, domino commercials en domino teambuildings. Het team van professionals ondersteunt bedrijven om op creatieve en unieke wijze te communiceren, vanuit de multifunctionele studio of op locatie waar ook ter wereld. bron:Weijers Domino Productions