Het personeel van Amsterdamse basisscholen bestaat overwegend uit medewerkers met Nederlandse achtergronden, terwijl de leerlingen steeds vaker van niet-Nederlandse komaf zijn. Dat blijkt uit onderzoek onder 16 schoolbesturen en 64 directies van Amsterdamse basisscholen. 
 

Het onderzoek is uitgevoerd door Eduquality/Schepers Van Seventer, A&E Consultancy, Atelier voor Corporate Diversity en O+S, de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. De besturen, directies en het leerkrachtencorps van basisscholen in Amsterdam blijken veel vaker dan in andere grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag, een Nederlandse achtergrond te hebben.  
 
Vooral het amper voorkomen van leerkrachten met een Marokkaans- en Turks-Nederlandse culturele achtergrond valt op in Amsterdam. Het onderzoek laat zien dat slechts 1 procent van de leerkrachten in het Amsterdamse basisonderwijs een Marokkaans-Nederlandse achtergrond (11 van de 1149) heeft en minder dan 2 procent een Turks-Nederlandse achtergrond (20 van de 1149). Dit kleine aandeel Marokkaans- en Turks-Nederlandse leerkrachten kan gevolgen hebben voor de identiteitsontwikkeling van kinderen met niet-Nederlandse achtergronden. Zij ontberen goede rolmodellen die afkomstig zijn uit hun eigen etnische groep. 
 
De schoolprestaties van vooral Marokkaans- en Turks-Nederlandse leerlingen blijven nu achter bij die van Nederlandse leerlingen. Een groter aandeel niet-Nederlandse leerkrachten op basisscholen kunnen deze onderwijsachterstanden verkleinen, omdat die leerkrachten 'bindende krachten' kunnen zijn richting de ouders met dezelfde achtergronden. Voordeel is dan dat deze ouders op grotere schaal betrokken raken bij het onderwijs van hun kinderen op school.  
 
Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat niet-Nederlandse ouders weinig participeren in activiteiten op school. Van de onderzochte scholen heeft 30 procent hoofdzakelijk kinderen met een Marokkaans-Nederlands achtergrond. Toch participeert volgens deze scholen slechts 7 procent van deze ouders. Schoolparticipatie en -betrokkenheid van ouders is wel heel erg belangrijk. Het draagt bij aan de prestaties van leerlingen, blijkt uit eerder onderzoek.  
 
Scholen met vooral Nederlandse leerlingen en ouders zijn gebaat bij meer diversiteit in het schoolteam. Zo wordt er een reëlere afspiegeling van de Amsterdamse samenleving geboden. Dit kan er aan bijdragen dat 'witte' basisscholen aantrekkelijker worden voor niet-Nederlandse ouders. Hierdoor kunnen er in het Amsterdamse basisonderwijs meer mogelijkheden ontstaan tot interculturele contacten. 
 
Bron:E&A consultancy