(Persbericht) Alphen aan den Rijn, 13 oktober 2010 Vrouw in Beeld mediatrainingen (ViB) wilt niet alleen in de media een gelijke verdeling voor mannen en vrouwen maar ook in alle gelederen van de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat de politiek hierin een leidende rol inneemt en de juiste signalen afgeeft. Dat Rutte bij het formeren van zijn nieuwe kabinet deze belangrijke boodschap niet heeft begrepen is een gemiste kans volgens ViB. Maar is het wel zijn schuld?

Er zijn zo veel capabele en krachtige vrouwen in Nederland. Waarom heeft Rutte niet meer vrouwen gevraagd om plaatst te nemen in zijn kabinet? Of heeft hij deze vrouwen simpelweg niet in zijn vizier? Een schrale troost is dat er donderdag naast al die mannen en maar een paar vrouwen, ook de koningin op het bordes staat.

Maar ligt dit alleen aan Rutte dat de balans in de maatschappij nog steeds niet in evenwicht is gekomen? Of moeten de vrouwen zich meer, beter of anders gaan profileren? Aan de daadkracht van veel vrouwen ligt het in iedere geval niet. Als je ziet wat er de laatste tijd, en terecht, allemaal voor en door vrouwen wordt georganiseerd zou je toch denken dat vrouwen zich beter zijn gaan profileren?

Donderdag 14 oktober heeft ViB haar eerste netwerkbijeenkomst à¢â‚¬Å“Tientjes in Utrecht. Het doel is netwerken, profileren en meer business en het onderwerp is vrouw, business en media, en uiteraard staat deze kwestie ook op de agenda. Deze bijeenkomst heeft de naam Vrouw in Beeld netwerkbijeenkomst "Tientjesà¢â‚¬ omdat Erna Smeekens uitleg geeft over haar à¢â‚¬Å“mediahypeà¢â‚¬ en de doelstelling van Tientjes.

Meer informatie: www.vrouwinbeeld.nl