In 2006 waren er in Nederland 31
stakingen. Het verlies aan arbeidsdagen was met 16 duizend klein.
De helft van de stakingen ging over de cao, privatisering of
sluiting van een vestiging. De tellingen van het CBS wijzen echter
uit dat er relatief maar weinig werktijd verloren ging door de
stakingen.

Stijging aantal geschillen

In 2006 waren er 31 arbeidsgeschillen die
tot een staking leidden. Sinds 1989 is dit niet meer zo hoog
geweest. Toch was er geen sprake van grote arbeidsonrust. In totaal
waren bij deze acties 11 duizend werknemers betrokken. In 2005 ging
het om 29 duizend werknemers en in 2004 om 104 duizend betrokken
werknemers.

Daling aantal verloren arbeidsdagen

Het aantal verloren arbeidsdagen was in
2006 met 16 duizend een stuk lager dan in voorgaande jaren. Het
aantal verloren arbeidsdagen wisselt sterk: van 9 duizend in 2000
tot maar liefst 245 duizend in 2002. Het overgrote deel van de
verloren arbeidsdagen in 2002 kwam voor rekening van de staking in
de bouw.

Merendeel stakingen korter dan
één werkdag

Bij 13 geschillen was de stakingsduur
korter dan één dag en bij 7 geschillen was de
stakingsduur 5 werkdagen of langer. Er waren enkele zeer
langdurende stakingen waarbij echter weinig personen betrokken
waren. Daardoor bleef het aantal verloren arbeidsdagen beperkt.

Geschillen over uiteenlopende punten

De meeste arbeidsdagen gingen verloren
door geschillen over verzelfstandiging of overname en over de
cao-onderhandelingen. Beide kostten ongeveer 4,5 duizend
arbeidsdagen. Stakingen wegens sluiting van een vestiging kostten 4
duizend dagen.

Meeste werktijd verloren in vervoer en
communicatie

Meer dan de helft van de verloren
arbeidsdagen kwamen op het conto van de bedrijfstak vervoer en
communicatie (8,3 duizend). Het ging vooral om geschillen bij bus-
en trammaatschappijen, onder meer over werktijd, agressie tegen
personeel, privatisering en onvrede over functioneren van het
management. Op de tweede plaats kwam de industrie met 6,3 duizend
verloren arbeidsdagen. Daar ging het veelal over een reorganisatie
of banenverlies door sluiting of verplaatsing van productie.

bron:CBS