Een erfenis van een anonieme weldoener maakt het mogelijk om ten behoeve van elektrisch varen nog in 2010 een uitgebreide infrastructuur van oplaadstations te realiseren. Een belangrijke duw in de rug om van elektrisch varen een succes te maken en de Nederlandse vaarwateren stiller en schoner te maken.

De weldoener, een natuur- en watersportliefhebber, vond dat elektrisch varen zich onvoldoende snel ontwikkelde. De huidige technologie is inmiddels ver genoeg, maar daadwerkelijk gebruik laat nog altijd op zich wachten, waarbij de infrastructuur van oplaadpunten de belangrijkste bottleneck vormt voor het welslagen van elektrisch varen. Een deel van zijn vermogen zal nu aan de bouw van het oplaadnetwerk worden besteed.

Onder toezicht notaris in zomer 2010 uitrollen
De weldoener heeft contact opgenomen met ZuidWesterSloep, een ambitieuze organisatie dat groen (mn. elektrisch) varen bereikbaar wil maken in Nederland. Gezamenlijk is vastgesteld op welke wijze de 3,5 miljoen Euro tellende nalatenschap moet worden aangewend. Aanvullend hebben diverse overheden een subsidie van -gezamenlijk- 750 duizend Euro bijgedragen om zo de benodigde 4,25 miljoen Euro voor het totale project te financieren.

ZuidWesterSloep is inmiddels gestart om het stimuleringsproject vorm te geven en een samenwerkingsverband te initiëren tussen energieleveranciers, (lokale) overheden, leveranciers van op afstand beheerbare oplaadpunten, en ZuidWesterSloep.. Een notaris zal toezicht houden op de aan het project te besteden gelden.

Ieder huishouden een oplaadpunt
Het stimuleringsproject heeft in het doel gedefinieerd om 900 huishoudens die aan vaarwater wonen van een dubbel oplaadpunt te kunnen voorzien, Op deze manier verwacht het project twee vliegen in à©à©n klap te vangen. Allereerst worden ´varende huishoudens‘˜ gesteund in de extra kosten die elektrisch varen nog met zich mee brengt. Bovendien wordt op deze manier binnen korte tijd een uitgebreid netwerk van oplaadpunten langs Nederlands vaarwegen aangelegd. Want een belangrijke voorwaarde voor de deelnemers is dat het dubbele oplaadpunt, naast eigen gebruik ook voor passanten beschikbaar moet zijn. De door de passant opgenomen stroom wordt door middel van een geavanceerd factureringssysteem aan hem/haar doorbelast.

40 sloepen te verloten onder aspirant vaarders
Om de voordelen van elektrisch varen breder te promoten dan onder huishoudens die aan vaarwater grenzen, gaat het stimuleringsproject rond de grote vaargebieden 100 oplaadpunten aanleggen. Bovendien wordt gedurende de zomer 40 keer een elektrisch aangedreven ZuidWesterSloep verloot. De Zuidwestersloep is de meest groene sloep op het water dankzij het gebruik van de recyclebare en zorgeloze (lees onderhoudsvrije) materialen.

Aanmelding en procedure
Om de strakke planning te behalen is voor aanmelding van zowel geïnteresseerde huishoudens aan het water als huishoudens die mee willen doen in de loting tijdelijk het mailadres [email protected] in het leven geroepen. Binnenkort volgen meer details over de toewijzingsprocedure en wordt een aparte website gelanceerd waarop alle benodigde informatie wordt beschreven. Tot deze tijd worden nieuwe aankondigingen gedaan via de website www.zuidwestersloep.nl.