Op scholen bestaat een grote behoefte aan
voorlichting over veilig internetten. In toenemende mate worden
leraren geconfronteerd met leerlingen die gepest worden via
internet of leerlingen die online te goed van vertrouwen zijn.
Bezorgde ouders kloppen op school aan voor informatie. Speciaal
voor leraren heeft Digibewust een schoolblik ontwikkeld met
voorlichtingsmateriaal over kinderen en veilig internetten.

Dat veilig internetten steeds meer onder
de aandacht komt op scholen blijkt uit een enquête door
Digibewust onder 1200 leraren uit het basisonderwijs, deze
enquête werd gehouden tijdens de NOT Beurs in januari 2007 te
Utrecht. Slechts 24% van de leraren geeft aan dat hun leerlingen
voldoende kennis hebben over veilig internetten. Veel voorkomende
problemen zijn volgens leraren dat kinderen worden gepest via
internet en MSN, onzorgvuldig omgaan met wachtwoorden en te goed
van vertrouwen zijn. 'Kinderen zijn zich er niet bewust van dat
niet iedereen op internet goede bedoelingen heeft en geven snel
persoonlijke informatie', was een veel gehoorde opmerking.

Volgens de leraren (86%) willen leerlingen
graag weten hoe ze veilig kunnen internetten. In tegenstelling tot
2005 toen leerlingen nog nauwelijks met leraren spraken over veilig
internetten (enquête uitgevoerd door Surf op Safe, 2005)
geeft 43% van de leraren nu aan dat leerlingen bij hen komen met
vragen. Op veel scholen worden initiatieven genomen om te zorgen
voor een veiliger internetgebruik door kinderen. Dit varieert van
het invoeren van internetprotocollen, groepsgesprekken, het gebruik
van lespakketten en het Diploma Veilig Internet tot het gebruik van
filters of zelfs geen toegang tot internet bieden op school.

bron:Digibewust