Op
24 maart 2005 is het Wereld "Stop Tuberculose" Dag. In Nederland vragen
GGD'en rond deze dag samen met KNCV Tuberculosefonds aandacht voor
tuberculose. De GGD Noord-Kennemerland werkt hieraan mee. Nederland
telt jaarlijks nog altijd zo'n 1.300 tot 1.400 nieuwe
tuberculosepatiënten, waarvan 17 in Noord-Kennemerland.

Wereld 'Stop
Tuberculose' Dag is de dag dat de wereld aandacht vraagt voor
tuberculose. De resultaten van de laatste jaren hebben aangetoond dat
effectieve tuberculosebestrijding ook in veel arme landen mogelijk is,
zoals we de afgelopen decennia ook in Nederland hebben gezien. Om de
dalende lijn vast te houden moet de internationale gemeenschap zich
blijven inzetten voor een gezamenlijke aanpak. Daarbij spelen de
´frontline TB care providers', zoals de lokale gezondheidswerkers in
ontwikkelingslanden en bijvoorbeeld de sociaal-verpleegkundigen in
Nederland, een cruciale rol. Hun inzet en professionaliteit zijn
bepalend voor het succes van de tuberculosebestrijding. Zij zijn het
immers die de patiënten voorlichten, opsporen, mede behandelen en
begeleiden. Daarom is Wereld Stop TB dag 2005 aan hen gewijd. De nadruk
ligt daarbij op de noodzaak om wereldwijd mà©à©r gezondheidswerkers op te
leiden, en bestaande gezondheidswerkers extra te trainen. Het tekort
aan goed getrainde medische staf is in veel ontwikkelingslanden het
belangrijkste knelpunt bij het terugdringen van tuberculose.

Nederland
heeft elk jaar 1.300 tot 1.400 nieuwe patiënten, van wie ongeveer 350
met een besmettelijke vorm. Dat is gemiddeld à©à©n patiënt met
besmettelijke tuberculose (open longtuberculose) per dag. Een effectief
bestrijdingsapparaat blijft dus ook in Nederland essentieel. Dat bleek
kortgeleden in Zeist. In à©à©n week tijd voerde de GGD Midden-Nederland
daar 15.000 Mantoux-tests en 6.000 rà¶ntgenonderzoeken uit, nadat bij
een supermarktmedewerker open longtuberculose werd geconstateerd. De
medewerkers van de GGD Noord-Kennemerland hebben in Zeist ook geholpen.
In Nederland zijn de GGD'en en de longartsen in de ziekenhuizen
verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestrijdingsbeleid.

Bij
de GGD te Alkmaar zijn in 2004 19 nieuwe tuberculose patiënten
ingeschreven en in totaal 34 patiënten behandeld en/of begeleid. Dit is
vergelijkbaar met 2003. Eà©n patiënt heeft onder dagelijks toezicht van
de GGD medicijnen ingenomen.

De
GGD medewerkers van de afdeling tuberculose hebben in 2004 549 personen
onderzocht die in contact zijn geweest met een tuberculose patiënt.
Rondom elke patiënt wordt door gespecialiseerde medewerkers een bron en
contactonderzoek opgezet, wordt voorlichting gegeven aan de patiënt en
diens directe omgeving, wordt een zorgplan opgemaakt en vindt
intensieve begeleiding plaats van de patiënt. Een behandeling duurt 6
maanden.

Verder
verricht de GGD continu keuringen (in 2004 2796 maal) van personen uit
risicogroepen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die uit landen komen waar
tuberculose meer voorkomt (buitenlandse werknemers, asielzoekers). Er
wordt dan bij de GGD of met een mobiele rà¶ntgenunit een longfoto
gemaakt.

bron: GGD Noord Kennemerland