De omzet van Gasunie Trade & Supply over 2005 bedraagt 14,7 miljard Euro in 2004 was dit nog maar 12,1 miljard Euro. Deze verhoging van ruim 20% kan geheel worden toegeschreven aan de hogere prijzen voor aardgas, waarin zich de marktwaarde reflecteert vanwege de stijging van de wereldenergieprijzen over de jaren 2004 en 2005. De gemiddelde opbrengstprijs per kubieke meter vertoonde een toename van 13,9 Eurocent in 2004 naar 18,0 Eurocent in 2005 (+ 29,5%).
De verkochte hoeveelheid aardgas bedroeg 80,4 miljard m3 (2004: 85,9 miljard m3). Deze lagere afzet kan worden toegeschreven aan marktfluctuaties door inkoopoptimalisatie aan de zijde van klanten, groeiende concurrentie en weersinvloeden.Gezien de nawerking van de prijsstijgingen in 2005 en het voorziene prijsniveau dit jaar verwacht Gasunie Trade & Supply in 2006 een aanzienlijke omzetstijging te realiseren. Gasunie Trade & Supply opereert als handelsonderneming in de groothandelssector, waarbij de transportactiviteiten binnen een op zich staand zelfstandig staatsbedrijf zijn voortgezet.
Na de volledige marktopening in Nederland vanaf 2004 is de concurrentie voelbaar op gang gekomen en toegenomen. Deze manifesteert zich niet alleen in de Europese exportmarkt, maar ook in de binnenlandse markt. De omzet in eigen land daalde van 35,4 naar 32,0 miljard m3. Deze daling van bijna 10% heeft zich zowel in de markt van kleinverbruikers (huishoudens en zakelijke markt) als in de industriële markt van grootverbruikers voorgedaan. Afgezien van enige temperatuursinvloed in het warme najaar is de belangrijkste reden grotere concurrentie door importgas van derden. Op de exportmarkt kon de positie goed worden gehandhaafd. De activiteiten op de virtuele Nederlandse handelsplaats Title Transfer Facility (TTF) laten over het jaar heen een beeld van gestage groei zien. Hieruit blijkt ook dat de onderlinge handel en daarmee de competitie toeneemt.

In het kader van haar beleid van duurzame ontwikkeling investeert Gasunie Trade & Supply in de ontwikkeling van een nieuwe generatie verwarmingsketels, ook wel Thuiscentrale genoemd, waarbij zowel warmte als elektriciteit (kracht) in één ketelapparaat wordt opgewekt. In 2006 zal binnen het transitieproject CalorForce een uitgebreide veldtest van circa 50 ketels worden uitgevoerd in de aanloop naar een definitieve marktintroductie.
De bestaande generatie ketels, bekend als de Hoog Rendement-ketel, heeft tot een beduidende besparing van het gebruik van aardgas in huishoudens geleid. Het Thuiscentraleconcept heeft de potentie andermaal een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de besparing van energie, dat meer dan ooit in de belangstelling staat binnen toekomstscenario's, zowel in Nederland als in de Europese Unie.
bron:Gasunie