Meer dan zestig jongeren vanuit de gehele wereld komen begin augustus naar Nederland. Het zijn jongens en meisje in de leeftijd van 15-18 jaar die één schooljaar lang van de Nederlandse samenleving komen genieten. Deze jongeren verblijven gedurende dit jaar in gastgezinnen en volgen regulier onderwijs op middelbare scholen. Youth for Understanding (YFU) is op zoek naar gastgezinnen waar deze jongeren kunnen verblijven. Bent u een wereldgezin? Dan is dit de kans om ook andere wereldburgers daarvan te laten genieten.

Meer dan zestig jongeren vanuit de gehele wereld komen begin augustus naar Nederland. Het zijn jongens en meisje in de leeftijd van 15-18 jaar die één schooljaar lang van de Nederlandse samenleving komen genieten. Deze jongeren verblijven gedurende dit jaar in gastgezinnen en volgen regulier onderwijs op middelbare scholen. Youth for Understanding (YFU) is op zoek naar gastgezinnen waar deze jongeren kunnen verblijven. Bent u een wereldgezin? Dan is dit de kans om ook andere wereldburgers daarvan te laten genieten.

YFU is een internationale non-profit uitwisselingsorganisatie die dit jaar haar 50-jarig bestaan viert. Al die tijd mag YFU al meewerken aan het realiseren van dromen van jongeren en gezinnen, door het organiseren uitwisselingen over de gehele wereld. Alle gastgezinnen en studenten genieten professionele begeleiding tijdens het verblijf van de buitenlandse student in het gezin. Als gastgezin kun je een voorkeur uitspreken voor een jongen of een meisje en een bepaalde nationaliteit. Ook wordt rekening gehouden met de interesses van en hobby's van het gastgezin en de uitwisselingsstudent. Niet alleen gezinnen met wat oudere kinderen, maar ook gezinnen met kleine kindjes, éénoudergezinnen of gezinnen zonder kinderen kunnen gastgezin worden. De ouders van de bezoekende student zijn zelf verantwoordelijk voor zak-, kleed- en schoolgeld, gastoudergezinnen krijgen geen financiële vergoeding.

Indien u met uw gezin op deze manier een andere cultuur in huis wilt halen, neem dan contact op met YFU International Exchange, telefoon 0297 - 264850. Voor nadere informatie kunt u ook kijken op www.yfu.nl