Een wereldmilieuorganisatie kan
internationaal het milieubelang versterken. Dat zegt
staatssecretaris Van Geel (milieu), aanwezig op een door de Franse
president Chirac georganiseerde milieuconferentie in Parijs.

Op de conferentie werd nog eens duidelijk
dat de urgente milieuproblemen onvoldoende worden aangepakt. De
gevolgen zijn dramatisch: uitputting van de aarde, verlies van
natuur, grootschalige ontbossing en klimaatverandering om maar een
paar voorbeelden te noemen. Vaak worden deze problemen ook nog eens
afgewenteld op arme landen. Volgens Van Geel ontbreekt er voldoende
tegenwicht tegen de sterke mondialisering die vooral economisch
gericht is.

Om grote wereldmilieuproblemen effectief
en in onderlinge samenhang aan te pakken moet er een versterkte
aansturing vanuit de VN komen. Volgens Chirac moet daarvoor het
huidige VN-milieuprogramma (UNEP) worden omgevormd tot een
VN-milieuorganisatie (UNEO). Lang niet alle landen zijn er van
overtuigd dat een ingreep in de structuur vanzelf een oplossing
biedt voor de grote milieuproblemen. Dat geldt ook voor
staatssecretaris Van Geel. 'Maar als het lukt om voldoende
draagvlak te creëren voor een sterke VN-milieuorganisatie dan
is dat natuurlijk heel mooi. Ik heb Nederland in ieder geval
aangemeld als lid van de groep landen om dat draagvlak te
verkrijgen', aldus de staatssecretaris.

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular