De Wereldraad van Kerken looft de
toenadering van de Koptisch-orthodoxe Kerk in Egypte en de
Ethiopische Tewahedo-kerk, die in een recent verschenen verklaring
hun eenheid onderstreepten en hun bereidheid uitspraken om in de
toekomst sterker samen te werken. Daarmee kwam een einde aan twee
decennia gespannen relaties.

Samuel Kobia, de algemene secretaris van
de Wereldraad van Kerken,loofde beide kerkgemeenschappen –
die tot de stichtende leden van de Wereldraad van Kerken behoren -
voor hun engagement om samen getuigenis af te leggen. Hij prees ook
de Armeense catholicos Aram I van de Armeens-apostolische Kerk
wegens zijn bemiddelende rol bij het oplossen van het conflict.

Bron: RKK

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular