De Wereldraad van Kerken vraagt de
regering van Sri Lanka en Tamilrebellen het vredesakkoord van
februari 2002 te respecteren. Dr. Samuel Kobia, secretaris-generaal
van de wereldraad, spreekt zijn bezorgdheid uit over de toenemende
gevechten en de bijbehorende doden, ook onder onschuldige
burgers.

Hij klaagt tevens het toenemende geweld
van de kant van de Tamiltijgers aan, ondanks de aanhoudende
humanitaire crisis in het noorden van het land. Terzelfder tijd
roept Kobia christenen en Kerken wereldwijd op te bidden voor de
bevolking van Sri Lanka. Paus Benedictus XVI heeft onlangs de
president van Sri Lanka verzocht al zijn invloed aan te wenden om
het einde te maken aan het geweld in zijn land.

Bron: RKK