Ds. Samuel Kobia, algemeen secretaris van
de Wereldraad van Kerken, heeft God gevraagd om ''genade,
gerechtigheid en mededogen'' voor Irak. Dat verklaarde hij naar
aanleiding van de terechtstelling van Saddam Hussein, vorige
week.

''Wij bidden dat de huidige machthebbers
in Irak een traditie van goed bestuur voor de bevolking kan
opstarten'', zei Kobia. Hij hoopt dat er een einde komt aan de
dreiging van dood en terreur, die de machtsperiode van Saddam
Hussein kenmerkten. ''Veel Irakese leiders ijveren voor
verzoening en wederzijds respect tussen alle gemeenschappen in dat
land.''

Een leider verantwoordelijk stellen voor
zijn misdaden is terecht, merkte de algemeen secretaris op.
Desondanks zei hij dat ''elk wegnemen van menselijk leven
onderdeel is van een grotere tragedie. Dit wordt nergens
duidelijker dan in een land met dagelijkse moordpartijen.'' De
Wereldraad is een verklaard tegenstander van de doodstraf.

Bron: IKON