De verstedelijking en daarmee samenhangende armoedeproblematiek die zich de afgelopen decennia in rap tempo wereldwijd en vooral in Derde Wereldlanden voltrekt heeft directe en ernstige gevolgen voor de kinderen die er leven. Precieze cijfers over het aantal kinderen dat dagelijks dakloos wordt en dus op straat moet gaan leven zijn er niet, maar dat het er veel zijn staat als een paal boven water.
Kinderstem/Cordaid presenteerde hierover onlangs een rapport. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat goede behuizing randvoorwaardelijk is voor ziekte en sterfte, goed drinkwater, leefcomfort, privacy, veiligheid en leerprestaties.

Kinderstem/Cordaid zet zich samen met lokale partners in voor verbetering van behuizing van straatkinderen.
Voor velen een ideaal. Voor kinderen een kwestie van leven en dood. Zodra hun recht op huisvesting wordt geschonden, komen kinderen terecht in een neerwaartse spiraal van onzekerheid en kwetsbaarheid. Kinderen hebben recht op behoorlijke huisvesting. Daarom steunt Kinderstem juist projecten die straatkinderen bescherming, begeleiding en verzorging geven. Het onderzoek vormt het bewijs van de noodzaak voor deze steun.

Vijf doelstellingen
De onderzoeksresultaten hebben geleid tot vijf kernpunten in de aanpak van de huisvestingsproblematiek door Kinderstem/Cordaid:
1. directe zorg en opvang van de straatkinderen
2. voorkomen en uitbannen van stigmatisering zodat deze kinderen een eerlijke kans krijgen om deel te nemen aan het sociale leven
3. 'versterking' van straatkinderen zodat zij zodra zij volwassen zijn voor zichzelf kunnen zorgen
4. mobiliseren en versterken van het vangnet (d.w.z. wijk en familie) rondom straatkinderen, en
5. lobby naar lokale, nationale- en internationale overheden en instellingen om de huisvestingsrechten van het kind onder de aandacht te brengen en mondiale naleving van dit primaire mensenrecht daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Kinderstem-campagne van start
Vanaf het komende weekeinde komen de stemmen van Indiase straatkinderen u tegemoet. Via billboards, kranten, magazines, radio en tv vraagt dit fonds van Cordaid speciale aandacht voor het onrecht dat kinderen in sloppenwijken wordt aangedaan. Bijzonder ook in dit verband is ook het optreden van Isa Hoes in het televisieprogramma Aperitivo op dinsdag 26 september a.s., tussen 16.30 en 17.00 uur bij RTL 4. In deze uitzending haar verhaal over en indringende beelden van het straatkinderenproject van Kinderstem/Cordaid dat ze afgelopen juli bezocht in de Indiase deelstaat Andrah Pradesh.

Teken voor NEE!
Kinderstem/Cordaid roept iedereen op om een petitie te tekenen. Via de website www.kinderstem.nl kunt u ook NEE zeggen tegen de onrechtvaardige leefomstandigheden van straatkinderen in ontwikkleingslanden.

bron:Cordaid