Discriminatie op het werk is wereldwijd
nog steeds aan de orde van de dag. Dit blijkt uit een rapport van
ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (VN).

Vooral vrouwen hebben te maken met
ongelijke beloning en ondervertegenwoordiging in de bedrijfstop.
Voor mensen met een handicap blijkt te gelden: des te groter de
handicap, des te kleiner de kans op een baan. Hoewel bijna elk land
discriminatie veroordeelt, is wetgeving ertegen vaak zwak en worden
antidiscriminatie-organisaties onvoldoende gesubsidieerd.

bron:Art.1