Donderdag 19 april voeren duizenden mensen
in zo'n twintig landen in Europa, Afrika, de Caribiën en de
Stille Oceaan actie om oneerlijke handelsovereenkomsten een halt
toe te roepen. Dat doen ze tijdens een wereldwijd
gecoördineerde actie bij Duitse ambassades.

De actievoerders roepen Duitsland, als
voorzitter van de Europese Unie, op om de onderhandelingen over
deze vrijhandelsverdragen, officieel Economische Partnerschap
Akkoorden (EPA's) genoemd, op een ander spoor te zetten. Volgens
hen dwingen de akkoorden, zoals nu door de Europese Unie
voorgestaan, deze ontwikkelingslanden tot een oneerlijke
concurrentiestrijd met Europa. Dit is een serieuze bedreiging voor
de werkgelegenheid en het levensonderhoud van miljoenen boeren en
arbeiders. In plaats van ontwikkeling te bevorderen, werken EPA's
armoede zo in de hand.

De acties vinden plaats in meer dan
twintig internationale steden, zoals Londen, Berlijn, en Dakar. In
Nederland luiden actievoerders van Both Ends, Fairfood, ICCO,
OxfamNovib en SOMO om tien uur 's morgens symbolisch de
alarmklokken vóór de Duitse ambassade in Den Haag.
Daarna zullen zij ook de ambassades van Portugal, Frankrijk,
Groot-Brittannië en Kenia aandoen. Oud-vakbondsman en
ICCO-bestuursvoorzitter Doekle Terpstra voert namens de
actievoerders het woord.

De organisaties vragen Europa om in hun
handelsovereenkomsten de eis te laten varen dat landen in Afrika,
het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-landen) hun
markten in korte tijd verregaand openen. Deze markten zijn nog
onvoldoende ontwikkeld om de concurrentie met Europa aan te kunnen.
Verder zouden de overeenkomsten de dienstensector, investeringen en
andere handelsgerelateerde onderwerpen moeten uitsluiten en zouden
minder strikte oorsprongregels moeten worden opgesteld.

Daarnaast verzoeken de organisaties Europa
de druk te halen van de zeer strakke deadline voor de
onderhandelingen, eind 2007. Veel van de betrokken landen hebben al
aangegeven niet klaar te zijn voor ondertekening. Volgens de
organisaties zou de Europese Unie gelijkwaardige handelsvoordelen
moeten blijven bieden als de deadline niet wordt gehaald. Dit geeft
ook de ruimte om een goed ontwikkelingsakkoord te onderhandelen.
Als de Europese Unie dit niet doet, dreigen bestaande
exportsectoren in deze ontwikkelingslanden te verdwijnen. Dit heeft
dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid, economie en daarmee
de leefomstandigheden van miljoenen mensen in
ontwikkelingslanden.

Daarnaast moet de Europese Unie serieus
aan de slag gaan en de ACS-landen helpen met aanpassingskosten voor
implementatie van de nieuwe handelsovereenkomsten, het verbeteren
van infrastructuur en andere investeringen die noodzakelijk zijn
voor de opbouw van de markten van de ACS-landen.

bron:ICCO