Staan we open voor de missionaire kracht van nieuwe bewegingen in de christelijke gemeenschap?' Deze vraag legde de algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken, dr. Sam Kobia, dinsdag voor aan de 700 deelnemers aan de Wereldzendingsconferentie in Athene. In zijn openingstoespraak wees Kobia erop dat het centrum van het christendom in de afgelopen eeuw naar het zuiden is verschoven. Deze verschuiving heeft ook spirituele, theologische en missionaire consequenties. ´Niet langer zijn geloofsuitingen afkomstig uit de Europese cultuur normatief', aldus de voorman van de Wereldraad. Kobia legde de conferentie- deelnemers de vraag voor of zij open willen staan voor zending uit onverwachte bron: ´van broeders en zusters die gaven ontvangen hebben van de Geest waar Europeanen en Amerikanen geen monopolie op hadden'.

In zijn toespraak benadrukte Kobia verder dat er geen reden is om afbreuk te doen aan de waarde van in de historie gewortelde tradities. Hij verwees daarbij in het bijzonder naar de Grieks-Orthodoxe Kerk, de gastheer van de conferentie. Het is voor het eerst dat een grote oecumenische conferentie van de Wereldraad plaatsvindt in een zogenoemd "orthodox" land. Volgens Kobia markeert dit de sterke verbetering van de relatie met de orthodoxe kerken. De Wereldraad heeft hier de afgelopen jaren - sinds de assemblee in Harare (1998) - veel energie in gestoken. Kobia noemde dit proces een voorbeeld van hoe kerken door dialoog tot verzoening kunnen komen.

Namens de Grieks-Orthodoxe Kerk sprak aartsbisschop Christoloudos de conferentie toe. Ook hij gaf aan dat het organiseren van deze bijeenkomst voor zijn kerk een teken van hoop en openheid is. ´Wij orthodoxen profiteren niet alleen van de oeucumenische ontmoeting en dialoog, maar brengen ook graag onze traditie in.' De aartsbisschop verwees daarbij onder meer naar het belang die de liturgie in de oosterse traditie inneemt. Volgens de Griekse kerkleider is het vieren van de liturgie - als vorm van spiritualiteit - in deze post-moderne tijd essentieel voor de missionaire kracht van de kerken. "Wanneer we het Christelijk getuigenis beperken tot het in woorden verkondigen van het Evangelie en het rationeel bevatten van de christelijke boodschap, staan we de ontvangst van het Evangelie op een gevaarlijke manier in de weg", aldus de Griekse aartsbisschop.

bron:PKN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular