Voor mensen met een handicap betekent "healing" niet in de eerste plaats genezing. Veel meer heeft healing te maken met het opheffen van het isolement waar mensen met een handicap zich vaak in bevinden. "Kerken die de relatie met gehandicapten willen ´helen' kunnen dat met name doen door hun de kans te geven volwaardig deel uit maken van de (geloofs)gemeenschap." Dit standpunt werd woensdag 11 mei verkondigd op de Wereldzendingsconferentie in Athene, door de coà¶rdinator van het internationale oecumenische netwerk van mensen met een handicap (EDAN), de Kenyaan dr. Samuel Kabue.

Healing (heelmaken) is een van de thema's van de 13e Wereldzendingsconferentie die van 9 tot en met 16 mei in Athene wordt gehouden. In zijn bijdrage aan de conferentie ging de (blind geboren) Samuel Kabue met name in op de vraag wat het begrip "healing" betekent voor mensen met een handicap. Hij benadrukte daarin dat healing wat hem betreft niet hetzelfde is als genezing, een begrip dat hij eerder met ziekte verbindt (waarbij genezing een perspectief is). Kabue onderstreepte dit onderscheid omdat - in ieder geval in Afrika - mensen met een handicap regelmatig in aanraking komen met commercieel opererende gebedsgenezers uit het buitenland die hen van hun handicap willen ´genezen'. Kabue voegde daar aan toe dat bidden om lichamelijke genezing - ook voor mensen met een handicap - weliswaar bijbels is, maar in de praktijk vaak tot frustratie leidt en een aantal serieuze theologische implicaties heeft.

Volgens Kabue is een tweede benadering van ´healing' in verband met handicaps zinvoller. De eerste verantwoordelijkheid van christenen ligt volgens hem in de bereidheid om iedereen de kans te geven volwaardig deel uit te maken van de gemeenschap. En dat betekent acceptatie van de medemens en de wil ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten. Kabue illustreerde zijn visie ook aan de hand van de talrijke genezingsverhalen uit het Nieuwe Testament. Volgens de Kenyaan staat in die verhalen de genezing van een lichamelijke beperking (blindheid, verlamming) nooit op zichzelf, maar geeft zij vooral de mogelijkheid (weer) deel te nemen aan het maatschappelijk en religieuze leven; Jezus bevrijdde mensen uit hun isolement.

In de geest van Jezus zouden kerken tegenwoordig ook moeten omgaan met mensen met een handicap, door de nadruk te leggen op de mogelijkheden die zij wà©l hebben om bij te dragen aan de (christelijke) gemeenschap, zo benadrukt Samuel Kabue.

bron:PKN