'We moeten accepteren dat een aantal bedrijfstakken in Nederland geen toekomst meer heeft. Geef cao's in die branches het karakter van een sociaal plan en zorg ervoor dat werknemers niet in de WW komen. Dat kan betekenen dat we - alleen in die cao's - loonruimte moeten inzetten voor omscholing en herplaatsing.' Dat stelde Arend van Wijngaarden, voorzitter van de Hout- en Bouwbond CNV, vandaag tijdens het congres van de bond. 

Werknemers maken zich volgens Van Wijngaarden grote zorgen over de vervagende grenzen. 'Onze leden zijn bang te verliezen wat ze in de loop der jaren met veel moeite hebben opgebouwd. Ik denk niet dat ze het de collega's in het buitenland misgunnen. Maar niet ten koste van henzelf. Want wat als je zelf in de WW zit en je je hypotheek niet meer kunt betalen?' 
 
Bonden en werkgevers moeten per sector de balans opmaken: heeft deze bedrijfstak in Nederland nog toekomst of niet? En vervolgens moeten ze daar hun cao-beleid op afstemmen.  
 
'Waar productiewerk verdwijnt door globalisering, kunnen banen worden geschapen in de reparatie- en service-branche. Stem daar de werving en scholing op af. Steun de maakindustrie op die punten waar ze nog wel toekomst heeft. Investeer in kwaliteit, service, betrouwbaarheid van levertijd en after sales.' 
 
'Maar accepteer dat er ook sectoren zijn die echt geen toekomst meer hebben. Geef cao's in die bedrijfstakken het karakter van een sociaal plan. Gebruik een groot deel van de loonruimte voor het omscholen van werknemers, loopbaanbeleid en voorlichting en zorg ervoor dat zij elders aan het werk kunnen. Het gaat nu misschien om honderden werknemers in de pallet- en borstelindustrie en in sommige meubelsectoren, maar het kan uitgroeien tot duizenden banen.' 

bron:Hout en Bouwbond CNV