Het beleid van de kabinetten Balkenende om
met werk de armoede onder ruim een half miljoen huishoudens te
bestrijden loopt vast. Zo'n 235.000 huishoudens leven op de
armoedegrens terwijl ze wel een baan hebben. De situatie verergert
als mensen binnenkort tot maximaal 4 jaar te werk gesteld kunnen
worden als tegenprestatie voor een uitkering. Dat stelt de Sociale
Alliantie
in het manifest Meetellen en meedoen. Het manifest is
woensdagmiddag aangeboden aan staatssecretaris Van Hoof van sociale
zaken. In de Sociale Alliantie
werken onder anderen vakcentrales en maatschappelijke organisaties
samen in de strijd tegen armoede en uitsluiting.

In het manifest roept de Alliantie
overheid en werkgevers op met behulp van uitkeringsgelden banen te
scheppen tegen een normaal loon. Vooral in de zorgsector zijn er
volgens het platform veel kansen om in de vorm van
participatiebanen "van arbeid een medicijn tegen armoede te
maken".

Verder moet volgens de opstellers van het
manifest het sociaal minimum extra worden verhoogd om de opgelopen
achterstand in de afgelopen jaren in te lopen.

Gemeenten moeten weer de mogelijkheid
krijgen om automatisch inkomensondersteuning te geven aan
(langdurige) minima. Belastingkortingen die vaak niet verzilverd
kunnen worden omdat er 'te weinig' belasting wordt betaald,
moeten in de vorm van een toeslag alsnog uitgekeerd worden.

De Sociale Alliantie luidt
verder de noodklok over de verharding van het maatschappelijk
klimaat. "Het hebben van een uitkering wordt een delict." Deze
beeldvorming wordt verder versterkt door het het motto "eigen
verantwoordelijk" waarmee de bezuinigingen op de sociale zekerheid
de afgelopen jaren werden gerechtvaardigd.

bron:FNV