Tamara Bosma (regie, camera) werkt al een half jaar aan haar nieuwe documentaire.
Het onderwerp is deze keer "De Hoofd Groen Structuur en de actievoerders".


De Hoofd Groen Structuur bestaat alleen in Amsterdam en zou het groen dat er onder valt moeten beschermen. Desondanks wordt er flink aan de HGS geknabbeld en worden bomen in grote en minder grote aantallen geveld. De ene keer gaat het om 800 bomen, een andere keer is er sprake van 8000 bomen.

Ondertussen is het filmen nog in volle gang; In Januari gaan de Vrienden van het Bijlmerpark in Hoger Beroep, mits de geldinzameling voldoende is (donaties zijn welkom)
Het Milieu Centrum Amsterdam organiseert nog 2 symposia over de HGS.
De montage wordt in Maart gestart, terwijl er tot en met Mei gefilmd blijft worden. "Dan heb ik de 4 jaargetijden ook in beeld en heb ik genoeg gelegenheid gehad eventuele updates te filmen, aldus Tamara.

"De gewone buurtbewoner verandert, voor hij het zelf in de gaten heeft, in een actievoerder. Daar zou alleen al een documentaire van gemaakt kunnen worden.
Deze materie is in feite te groot en te ingewikkeld om in een documentaire te verpakken. Iedereen die mee doet geeft op zijn terrein zijn of haar eigen bijdrage en ik heb de verantwoording om daar integer en objectief mee om te gaan. Ik heb wel gekozen om het verhaal te belichten vanuit de "groene" kant omdat de tegenpartij al met 5-0 voor staat en al voldoende in de publiciteit komt.
Wie er allemaal hebben meegedaan hou ik nog even als verrassing maar ik kan je wel vertellen dat de samenwerking enorm leuk was. Er doen, naast mensen uit de politiek, actievoerders, buurtbewoners, ook 3 performers aan mee.
Deze documentaire wordt een ekstra uitdaging voor me omdat ik de montage op een andere manier wil doen als dat men bij een docu gewend is.
Daarbij heb ik voor een andere filmstijl gekozen. Ik wil perse een kans maken bij de cult-hoek. Het strakke werk, en "hoe het moet" wil ik even loslaten".

Meer informatie ?
[email protected]
06 28 95 53 17