Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van
Oranje brengt op donderdag 12 april met de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, Mevrouw Tineke Huizinga – Heringa en
de Adviescommissie Water een werkbezoek aan Fort bij Vechten in de
gemeente Bunnik. Het fort behoort bij de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.

Het gezelschap laat zich informeren over
de geschiedenis van het fort en vooral over de huidige en
toekomstige rol van de Waterlinie in het Nederlandse waterbeheer.
Aansluitend vindt onder voorzitterschap van de Prins een
vergadering plaats van de Adviescommissie Water.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is
grotendeels aangelegd onder het bewind van koning Willem I. Het was
een militaire verdedigingslinie die zich uitstrekt van de
voormalige Zuiderzee bij Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie lag
als een beschermende krans rondom de steden van Holland: Muiden,
Utrecht, Vreeswijk, Gorinchem en was ongeveer 85 km lang en 3 tot 5
km breed. Fort bij Vechten werd gebouwd tussen 1867 en 1870 ten
zuidwesten van het dorp Bunnik en is één van de
grotere forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het verdedigingswapen van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie was het water. Dit was te danken aan een
ingenieus waterhuishoudkundig systeem van sluizen, inundatiekanalen
en bestaande waterwegen en -keringen. Een klein laagje water,
gemiddeld 40 cm diep, was genoeg om het land moeilijk begaanbaar te
maken voor mensen, voertuigen of paarden. Tegelijkertijd was het te
ondiep om per boot te bevaren. De Hollandse Waterlinie kon binnen
een kleine drie weken onder water worden gezet.

Gezien de grote cultuurhistorische waarde
zijn de afgelopen twee jaar diverse projecten gerealiseerd in de
Nieuwe Hollandse Waterlinie voor het opknappen en opnieuw in
gebruik geven van forten, de aanleg van recreatieroutes,
versterking van het markante linielandschap en tal van kunst- en
educatieactiviteiten voor het publiek. Daarmee wordt het Nationaal
Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie herkenbaar als samenhangend
gebied met heel karakteristieke elementen.

bron:RVD