Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van
Oranje brengt van zaterdag 27 januari tot woensdag 31 januari een
werkbezoek aan de gezondheidsorganisatie AMREF Flying Doctors in
Kenia. De millenniumontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
staan centraal in het programma van de Prins. Met name onderwerpen
als de verbetering van de gezondheid van moeders, kinderen en
jongeren in Afrika komen tijdens dit bezoek aan de orde. Naast
verschillende projecten van AMREF Flying Doctors, bezoekt de Prins
ook projecten van andere organisaties die een bijdrage leveren aan
deze doelen.

AMREF (African Medical and Research
Foundation) Flying Doctors luidt haar vijftigjarige jubileum in met
het bezoek van de Prins van Oranje. De organisatie stelt zich tot
doel de gezondheid van kwetsbare mensen in Afrika duurzaam te
verbeteren om hen zo een uitweg te bieden uit de armoede. De
organisatie werd in 1957 in Kenia opgericht. In de afgelopen
vijftig jaar groeide AMREF uit van een pioniersorganisatie opgezet
door drie artsen, tot de grootste Afrikaanse
gezondheidsorganisatie. In Nederland vraagt Stichting AMREF Flying
Doctors aandacht voor een betere gezondheid in Afrika. De Prins van
Oranje is sinds 1999 beschermheer van AMREF Flying Doctors
Nederland. In 1989 deed hij enkele weken vrijwilligerswerk als
piloot voor AMREF.

In Nairobi bezoekt de Prins een
gezondheidscentrum waar de gemeenschap in samenwerking met AMREF
aan het verbeteren van de basisgezondheid werkt, onder meer door
voorlichting over bedreigende ziektes als malaria en HIV/Aids.
Eveneens wordt hij geïnformeerd over een project dat
straatkinderen en jongeren door opvang en begeleiding een gezondere
toekomst biedt. Circa 125.000 kinderen leven in Nairobi op straat.
Deze kwetsbare kinderen hebben te kampen met verwaarlozing,
ondervoeding, ziekte, drugsgebruik, kinderarbeid,
tienerzwangerschap, geweld, discriminatie en criminaliteit. AMREF
vangt een deel van deze kinderen dagelijks op in een buurthuis.
Daar krijgen ze eten en voorlichting over gezond en hygiënisch
leven. Bovendien worden ze begeleid bij het (terug) gaan naar
school en naar hun eigen families.

In de buurt van Kisumu bezoekt de Prins
een aantal gezondheidsprogramma’s dat door de lokale
gemeenschap wordt uitgevoerd. De programma’s richten zich op
de opvang en reïntegratie van straatkinderen en
thuisverzorging van mensen met HIV/AIDS. Tijdens het bezoek staat
ook het Millenium Village Project op het programma. Dit is een
voorbeelddorp waar een integrale aanpak voor het oplossen van
armoede wordt getest.

In 2000 hebben de Verenigde Naties acht
milleniumontwikkelingsdoelen vastgesteld voor het jaar 2015. Deze
doelstellingen zijn er onder meer op gericht extreme armoede te
halveren en honger en ziekten te bestrijden.

bron:RVD