Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mà¡xima der Nederlanden brengt van
maandag 21 tot en met vrijdag 25 februari een werkbezoek aan Uganda en
Kenia. Zij doet dit als lid van de Groep van Adviseurs voor het
Internationale Jaar van het Microkrediet. Zij zal er spreken met
politici, vertegenwoordigers van Centrale Banken,
(micro-)financieringsinstellingen en ondernemers. Het bezoek van de
Prinses sluit deels aan bij dat van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, die in deze periode Uganda, Kenia en
Tanzania bezoekt met een handelsdelegatie. Deze delegatie staat onder
verantwoordelijkheid van de ministeries van Buitenlandse Zaken en
Economische Zaken.

De Prinses spreekt tijdens haar verblijf in Kampala onder meer met de
Ugandese minister van Financiën, met vertegenwoordigers van de Bank of
Uganda en met vertegenwoordigers van microfinancieringsorganisaties en
hun klanten. Tijdens haar bezoek aan Nairobi spreekt zij met de
Gouverneur van de Central Bank of Kenya en verder onder meer met
vrouwelijke ondernemers. Ook zal zij twee
microfinancieringsinstellingen bezoeken. In de gesprekken zal de nadruk
liggen op de ontwikkeling van de financiële sector en hoe die
toegankelijker kan worden voor een groter deel van de bevolking,
bijvoorbeeld via regelgeving. In beide hoofdsteden voert zij enkele van
de gesprekken samen met de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven.

Microkrediet staat voor financiering van kleinschalige bedrijvigheid in
ontwikkelingslanden: kleine leningen aan ondernemers. De Groep van
Adviseurs fungeert dit jaar als een denktank op het gebied van
microkrediet. De 17 leden ervan zijn allen afkomstig uit de financiële
sector. De Prinses zoekt met de andere adviseurs naar oplossingen voor
het nijpende tekort aan kleinschalige financiële dienstverlening in
ontwikkelingslanden. Vele miljoenen mensen zijn nog steeds
buitengesloten van de financiële sector en daarmee geblokkeerd in hun
streven naar economische zelfstandigheid en ontwikkeling.

Sinds de jaren zeventig zet een groeiend aantal internationale
organisaties zich met toenemend succes in voor armoedebestrijding en
ontwikkeling door financiële dienstverlening aan armen en mensen met
een laag inkomen. Inmiddels is microkrediet verschaft aan tientallen
miljoenen mensen, veelal vrouwen, die zich door ondernemerschap aan
armoede willen ontworstelen. Die zijn echter het topje van de ijsberg,
want zij vormen nog geen 10 procent van de mensen die gebaat zouden
zijn met deze vorm van dienstverlening. Het model werkt, maar de
behoefte is veel groter dan het huidige aanbod.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2005 uitgeroepen
tot Internationaal Jaar van het Microkrediet, in de hoop en verwachting
dat regeringen, banken, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties
samen een grote sprong voorwaarts zullen maken op dit gebied. Zij sluit
daarbij aan op een van de Millenniumdoelstellingen op
ontwikkelingsgebied: halvering van de wereldwijde armoede voor 2015.

De Prinses wordt bij haar reis naar Afrika vergezeld door de twee
andere Nederlandse adviseurs, drs. Marilou van Golstein Brouwers,
directeur Internationale Fondsen bij Triodos Bank, en Jhr.drs. Diederik
Laman Trip, oud-bestuursvoorzitter van ING Nederland.

Bron: Het Koninklijk Huis