Scholieren werken voor het geld, maar ook om ervaring op te doen of de verveling te verdrijven. Agnes Jongerius van de FNV maakte woensdagochtend nieuwe gegevens bekend over vakantiewerk.

Naast het verdienen van geld zijn werkervaring, voorzetting van hun bijbaan, maar ook verveling voor scholieren de belangrijkste drijfveren om vakantiewerk te doen.

Dat blijkt uit onderzoek van de vakcentrale FNV onder ruim 700 schoolgaande jongeren. Voor sommige meisjes zijn contacten een bijkomende factor. Jongens laten zich meer door hun vrienden op sleeptouw nemen.

Op woensdagochtend 13 juli brengt FNV-voorzitter Agnes Jongerius een werkbezoek aan Recreatiepark Aquabest aan de A2 bij Best.

 Tijdens dit bezoek geeft zij ook de kick off voor het zomeroffensief van de FNV Vakcentrale en de FNV Horecabond. Tijdens het zomeroffensief worden vakantiewerkers geïnformeerd over hun rechten en plichten.

Via familie

Uit de enquàªte blijkt ook dat jongeren vooral via familie en vrienden (36 procent) aan hun vakantiebaantje komen. En veel minder via advertenties (8 procent) en uitzendbureaus (9 procent).

De horeca (32 procent) en de detailhandel (27 procent) zijn veruit de meest favoriete sectoren. Vooral over de horeca hebben nogal wat jongeren een ideaalbeeld, zonder dat ze weet hebben van de doorgaans zware arbeidsomstandigheden.

Uit een eerdere FNV-enquàªte kwam al naar voren dat geld het belangrijkste motief is. Dit jongste onderzoek toont aan 45 procent van de scholieren tussen de 4 en 6 euro verwacht te gaan verdienen.

De verwachtingen van HBO- en WO-studenten zijn hoger gespannen: 41 procent van hen denkt tussen de 7 en 9 euro te gaan verdienen.

Iets tijdelijks

Een overgrote meerderheid van de scholieren ziet de vakantiebaan als iets tijdelijks. Van hen wil 72 procent geen vast contract bij het bedrijf waar ze vakantiewerk doen.

Uitzondering zijn de MBO'ers: van hen wil 44 procent later wel aan de slag bij het bedrijf waar in de vakantie gewerkt wordt.

De laatste 10 jaar is het steeds gewoner geworden dat jongeren naast hun school, opleiding of studie een bijbaan hebben. 55 procent heeft een bijbaan.

Elke zomer voert de FNV campagne rond vakantiewerk. Ze pleit er al langer voor dat informatie over rechten en plichten op school wordt geïntegreerd in het lesprogramma voor 13- en 14-jarigen.

Belastinggeld terugkrijgen

Dit jaar besteedt de FNV veel aandacht aan de mogelijkheid om belastinggeld terug te krijgen, onder het motto 'Laat geen geld liggen'.

De FNV Horecabond besteedt daarnaast ook uitgebreid aandacht aan thema's als vrije dagen, minimum salaris, aantal uren dat je achter elkaar mag werken, bijverdienen naast je studiefinanciering.

Het traditionele vakantiewerk bestaat uit twee soorten:

vervangen van de 'gewone' werknemer als die tijdens schoolvakanties en masse met vakantie gaat.
opvangen van de zomerpiek in seizoensgevoelige sectoren als horeca en recreatie, maar ook land- en tuinbouw
 De campagne vakantiewerk bestaat ook uit advertenties in landelijke media die jongeren attenderen op de website www.fnv.nl/workpower. Een promotieteam van de FNV Vakcentrale en de FNV Horecabond bezoekt gedurende de zomermaanden verschillende plaatsen waar veel jongeren werken.

Bel de FNV

De FNV heeft een speciaal telefoonnummer voor vragen over vakantiewerk (0900 - 3.300.300). Daar komen op dit moment vooral vragen binnen over het minimumjeugdloon, en de hoogte van het vakantiegeld .Een overzicht van de locaties van de FNV Horecabond is te vinden op de twee websites van de bond.

bron:FNV