In 2007 zal de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid aanwezig zijn op het Nationaal Jeugddebat. Het
debat in de Tweede Kamer tussen bewindslieden en 100 jongeren zal
dan ook voor een belangrijk deel gaan over onderwerpen op
sociaaleconomisch terrein.

In het Nationaal Jeugddebat dat
plaatsvindt in november 2007 staan vijf thema’s centraal.
Twee thema’s zullen in overleg worden vastgesteld tussen de
jongeren en de bewindspersonen van SZW. Deze onderwerpen kunnen
bijvoorbeeld zijn: het beeld dat jongeren hebben van de
kinderopvang, hoe pak je jeugdwerkloosheid aan, kunnen vrouwen
typische mannenberoepen hebben of mannen typische
vrouwenberoepen.

Elk jaar is er een Nationaal Jeugddebat
tussen de Nationale Jeugdraad en een ministerie. In 2007 is dit een
samenwerking tussen het ministerie van SZW en de Nationale
Jeugdraad. Het doel is om jongeren te laten discussiëren met
politici. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar raken hierdoor meer
betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en kunnen hiervoor
oplossingen aandragen. Bewindspersonen krijgen de kans om met
jongeren van gedachten te wisselen. Als voorrondes organiseert de
Jeugdraad in januari/februari debatten in alle provincies. Het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 120.000 euro
beschikbaar voor het jeugddebat.

bron:SZW