In het eerste kwartaal van 2007 groeide de
werkzame beroepsbevolking met 2,5 procent vergeleken met het
overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Zowel het aantal
werknemers als het aantal zelfstandigen nam toe. Ook steeg het
aantal voltijders en deeltijders. Het aantal flexibele
arbeidskrachten stijgt door seizoenswerk vaak in de zomermaanden.
Dat blijkt uit gegevens van het CBS.

Ruim zeven miljoen personen aan het
werk

In het eerste kwartaal van 2007 bestond de
werkzame beroepsbevolking uit ruim 7,1 miljoen personen van 15-64
jaar. Hiervan hadden er 5,7 miljoen een vaste baan. Ruim 530
duizend personen hadden een flexibele arbeidsrelatie. De overige
ruim 900 duizend personen waren werkzaam als zelfstandige of
meewerkend gezinslid.

Forse toename zelfstandigen

Het aantal werknemers lag in het eerste
kwartaal van 2007 bijna 2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal
een jaar eerder. Het aantal zelfstandigen steeg zelfs spectaculair
met 9 procent. Voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en
voor zelfstandigen begon de stijgende trend al in 2003. Het aantal
werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam pas vanaf 2006 weer
toe.

Aantal voltijders groeit

In het eerste kwartaal van 2007 werkten
bijna 4,5 miljoen personen in voltijd (35 uur of meer). Dat is 2,8
procent meer dan in het eerste kwartaal van 2006. Het aantal
deeltijders steeg in dezelfde periode met 2,2 procent tot bijna 2,7
miljoen. In de periode 2003-2005 daalde het aantal voltijders nog.
Vanaf 2006 is echter weer een duidelijk stijgende trend
waarneembaar.

Meer flexibelen in de zomermaanden

In de zomermaanden ligt door seizoenswerk
vooral het aantal flexibele arbeidskrachten hoger dan in de overige
kwartalen. Zo waren er in 2006 in het derde kwartaal ongeveer 50
duizend meer flexibelen aan het werk dan in de andere
kwartalen.

bron:CBS