Dankzij een krachtige afzetgroei neemt de
werkgelegenheid in het MKB dit jaar toe met 78.000 personen. Deze
toename betreft 48.000 werknemers en 30.000 zelfstandigen. De
toename van het aantal zelfstandigen is historisch hoog te noemen.
De hoge toename zelfstandigen hangt samen met een algemene behoefte
van het bedrijfsleven aan flexibel personeel. Deze behoefte wordt
ingevuld door zelfstandigen en uitzendpersoneel. Vooral in de bouw
en de zakelijke dienstverlening is de stijging van het aantal
zelfstandigen fors. Dit en meer blijkt uit de prognoses van
onderzoeksbureau EIM.

Flinke afzetgroei in het MKB

De Nederlandse afzet van het MKB neemt in
2007 met 3,5% flink toe. Ook in 2008 zal het MKB flink kunnen
groeien. De toename van de afzet is vooral te danken aan de groei
van de export, de stijging in investeringen en de forse groei in
consumptieve bestedingen. De consument geeft meer uit aan luxe
goederen en diensten zoals kleding, consumentenelektronica, hotels
en restaurants. Sectoren die de hoogste groei laten zien, zijn de
groothandel, de bouw en de zakelijke dienstverlening. Hierbij
profiteert de groothandel van de sterke exportgroei en de hoge
investeringen van bedrijven in computers en machines. De bouw
groeit sterk door de toename van nieuwbouw van woningen en
bedrijfspanden.

Winsten nemen toe, maar groei vlakt af

De groei van de afzet vertaalt zich dit
jaar en volgend jaar in een winstgroei van respectievelijk 8,25% en
4,0%. Een goede kostenbeheersing in het Nederlandse bedrijfsleven
draagt belangrijk bij aan de gunstige winstontwikkeling, evenals
een

stijging van arbeidsproductiviteit. De
hogere loonkosten vanwege een krappe arbeidsmarkt beperken echter
de winstgroei.

Ondernemer heeft veel vertrouwen in de
Nederlandse economie

In het voorjaar van 2007 is gebleken dat
het vertrouwen in de economie onder ondernemers in het MKB verder
is toegenomen en op een historisch hoog niveau is aangekomen. Het
aantal ondernemers dat zegt vertrouwen te hebben in de Nederlandse
economie is dit jaar, in vergelijking met het voorjaar van 2006,
gestegen van 85% naar 91%. Sinds 2004 is het ondernemersvertrouwen
ieder jaar toegenomen.

bron:EIM