Via de media heeft het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG, werkgeversvereniging van alle Nederlandse gemeenten, vernomen dat de vakbonden de werkgevers een ultimatum hebben gesteld. Tegelijkertijd werd duidelijk dat als werkgevers hier geen gehoor aan geven er op 17 mei acties volgen in de gemeentelijke sector. Het CvA betreurt deze gang van zaken. De onderhandelingen liepen 26 april vast en binnen twee dagen is de actiedag al bekend. Het lijkt erop dat de bonden al acties aan het voorbereiden waren nog voordat het CvA een bod heeft kunnen doen.  

Het CvA is van mening dat het de bonden een zeer acceptabel bod heeft gedaan. Onderdeel van dit bod is een loonsverhoging van 0,45% en een eenmalige uitkering van 100 euro. In de tijd dat veel gemeenten moeten bezuinigingen is dit het maximaal haalbare. Een ander groot struikelblok is de hervorming van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO): een vroegpensioenregeling voor gemeenteambtenaren met zware beroepen. Al vele jaren staat dit onderwerp op de agenda van de CAO-onderhandelingen. De bonden weigeren categorisch tijdens het CAO-overleg inhoudelijk te praten over dit onderwerp. FLO is echter een arbeidsvoorwaarde en kan dus alleen bij CAO hervormd worden. De urgentie om het FLO te hervormen is groter dan ooit omdat gemeenten anders vanaf 2006 in grote juridische en financiële problemen komen. 
 
Het CvA betreurt de aankondiging van acties. Het gaat ervan uit dat de bonden de acties zo inrichten dat het publiek er zo min mogelijk last van heeft.  

bron:VNG