De nieuwe Wet Kinderopvang is voor veel werkgevers aanleiding om hun
werkgeversbijdrage aan de ouders te halveren. Dat blijkt uit de eerste
95 CAO-afspraken die bij de FNV zijn binnengekomen. Vorig jaar gaf nog
ongeveer de helft van de werkgevers ook een bijdrage als de werkgever
van de partner niet meebetaalde. Nu is dat nog maar 15 procent. 

   
De Wet Kinderopvang gaat ervan uit dat beide werkgevers een zesde van
de kosten kinderopvang voor hun rekening nemen. Als à©à©n werkgever niet
meebetaalt moeten de ouders het geld zelf opbrengen. De overheid geeft
hiervoor weliswaar een compensatie, maar doet dit slechts gedeeltelijk.
Bij een hoger gezinsinkomen wordt deze compensatie lager en na 2008
wordt deze zelfs voor mensen met een gezinsinkomen van 45.000 euro en
hoger afgeschaft.  
In de oude situatie werd nog in de helft van de afspraken rekening
gehouden met het feit dat de werkgever van de partner niet meebetaalt.
Nu blijkt dat werkgevers hier massaal vanaf zien.  
Veel ouders met een partner waarvan de werkgever niet meebetaalt gaan
er hierdoor op achteruit. Vooral de hogere inkomens vanaf 45.000 bruto
euro per gezin gaan flink meer betalen als een of twee
werkgeversbijdrage(n) ontbreken.  
Bijna alle gemeenten, de UWV en de IND zijn per 1 januari teruggegaan
naar kostendeling. In de CAO's voor het beroepsgoederenvervoer en de
schoonmaak is nog steeds niets geregeld voor de kinderopvang. CAO's
waarin ook voor de partner wordt meebetaald zijn bijvoorbeeld ABN-Amro
en Kliq.  
 
De FNV roept werkgevers die nog geen regeling hebben op om met onze
bestuurders om de tafel te gaan zitten en zo snel mogelijk tot een
regeling te komen.   
Ongeveer driekwart van alle werknemers heeft een regeling voor
kinderopvang bij zijn of haar werkgever. Dat betekent dat voor een
kwart van de werknemers dit nog niet geregeld is.

Bron: FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular