Nadat eerder de onderhandelingen voor de CAO Ziekenhuizen door de
werkgevers zijn stilgelegd, hebben nu ook de werkgevers in de
Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, de Geestelijke
Gezondheidszorg en de Gehandicaptenzorg aangegeven dat zij het
CAO-overleg willen opschorten. 

 
ABVAKABO FNV vindt deze stap van de werkgevers in de zorg
onbegrijpelijk en wil zich hier ook niet bij neerleggen. De
CAO-overleggen staan in de agenda's genoteerd en er is op dit moment
geen enkele goede reden te bedenken om het overleg stop te zetten. De
werkgevers verwijzen naar het overleg op de PGGM-tafel rond afspraken
over VUT / Prà©pensioen / Levensloop. Volgens ABVAKABO FNV is dit
absoluut geen reden om het CAO-overleg stil te leggen, omdat het
overleg met PGGM gaat over zaken die pas in 2006 worden ingevoerd. Tal
van onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het maken van goede afspraken over
reïntegratie bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of de gevolgen
van het nieuwe ziektekostenstelsel moeten in de CAO's voor 2005 hun
uitwerking vinden. De meeste CAO's in de zorg zijn per 1 januari 2005
afgelopen.   
 
De bonden hebben de werkgevers in de zorg opgeroepen het CAO-overleg zo
spoedig mogelijk te hervatten. Als men niet aan dit verzoek voldoet is
er geen andere mogelijkheid dan druk verder te verhogen.  

Bron: ABVAKABO FNV