Werkgevers kunnen er niet meer voor kiezen
de kosten van lopende WAO-uitkeringen van hun werknemers zelf te
gaan betalen. Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de ministerraad hiermee ingestemd. De
maatregel geldt met onmiddellijke ingang. Aanvragen die vanaf
vandaag worden ingediend, worden afgewezen. Voor werkgevers die al
zelf het WAO-risico dragen (‘eigenrisicodragers’)
verandert er niets.

Deze maatregel hangt samen met de
afschaffing van de zogeheten Pemba-regeling, waartoe in oktober is
besloten. Volgens deze Pemba-regeling hangt de hoogte van de premie
die de werkgever betaalt er vanaf hoeveel van zijn werknemers in de
WAO zijn gekomen. Vanaf 2008 gaan alle werkgevers bij het UWV voor
de oude WAO-uitkeringen een gelijke premie betalen. In die
systematiek past het niet dat werkgevers nog eigenrisicodrager
kunnen worden. Door de invoering van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA) - de opvolger van de WAO - komen er geen
nieuwe WAO-uitkeringen meer bij. De WIA, de nieuwe wet die geldt
vanaf 1 januari 2006, biedt werkgevers wel de mogelijkheid de
kosten van uitkeringen voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid zelf
te gaan dragen. Dit kunnen werkgevers twee keer per jaar
aanvragen.

bron:SZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular