Tot grote tevredenheid van het CNV hebben de werkgevers met het SER-advies over de Europese Dienstenrichtlijn 'het nog steeds actuele belang van het Algemeen Verbindend Verklaren van cao's onderstreept à©n uitgebreid richting buitenlandse werknemers'. Vrijdag 20 mei is de Sociaal Economische Raad (SER) over alle punten in het advies eens geworden.  

In het SER-advies over de Dienstenrichtlijn ziet het CNV een keiharde voorwaarde verwezenlijkt, namelijk dat werknemers uit de Europese Unie die hier komen werken, onder Nederlandse cao's moeten vallen', zegt Rienk van Splunder, bestuurder sociaal-economisch beleid van de CNV Vakcentrale. De voorwaarde van het CNV sluit aan op het kabinetsvoorstel om de werkingssfeer van de WAGA (de wet die bepaalt dat Algemeen Verbindend Verklaarde cao's ook van toepassing zijn op buitenlandse werknemers) uit te breiden tot alle sectoren. Aanvankelijk stonden met name de werkgevers in de SER er afwijzend tegenover, toch is uiteindelijk in het SER-advies de voorwaarde opgenomen. 'Het is ook een kwestie van fatsoen, om Nederlandse en buitenlandse werknemers hetzelfde te behandelen', aldus de vakbeweging tijdens de vaststelling van het SER-advies. Van Splunder: 'Ik ben dat de werkgevers deze norm nu ook zelf onderschrijven en het zelfs willen uitbreiden tot buitenlandse werknemers, net zoals kabinet en vakbonden al hebben aangegeven.  
 
Niet het einde 
Het SER-advies is niet het einde van de CNV-inzet voor een sociaal aanvaardbare Dienstenrichtlijn. Er zijn door regeringsleiders al veranderingen in het voorstel aangekondigd. Zo zullen sectoren als de gezondheidszorg en onderwijs buiten de werking van de richtlijn komen te vallen. De vakcentrales hebben daarom voorgesteld om komend oktober nog eens bijeen te komen om te bezien of er aanleiding is om het SER-advies aan te scherpen of te herzien. 'Op dit moment ligt er met het advies in ieder geval een document dat als handboek voor Europa kan worden gezien. We hebben begrepen dat het met spoed wordt vertaald in het Engels en daarna naar Brussel en dat ook andere EU-landen belangstelling hebben getoond. Wij hopen dat onze voorstellen worden meegenomen. Daartoe zullen wij ons tot het uiterste inspannen richting Europees Parlement, Raad van Ministers en de Europese Commissie', aldus Van Splunder.  
Eà©n ding wil hij echter nog wel benadrukken. 'Het advies over de Dienstenrichtlijn heeft absoluut niets te maken met de Europese Grondwet, de Euro of de toetreding van Turkije. Het gaat om het vrije verkeer van diensten, à©à©n van de basisgedachten van het verenigde Europa.' 
 
bron:CNV